ISO 22000: 'Chìa khóa vàng' giúp doanh nghiệp tiết giảm nhân lực, tối ưu hóa sản xuất

Ngày đăng: 28/07/2020
ISO 22000 còn được coi là “chìa khóa” để làm thay đổi về nhận thức cán bộ nhân viên hệ thống. Đối với cán bộ vận hành trực tiếp hệ thống thì việc ghi chép sổ sách giảm rất nhiều tuy nhiên vẫn kiểm soát được các công việc một cách hiệu quả.
Không chỉ đem lại hiệu quả trong việc tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình sản xuất, việc áp dụng ISO 22000 còn làm thay đổi nhận thức của cán bộ, nhân viên Công ty dược liệu TH về nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Nằm trong Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp – QUACERT (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đã triển khai Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000 tại một số doanh nghiệp, trong đó có Công ty cổ phần dược liệu TH.
 
Đánh giá về quá trình triển khai ISO 22000 tại Công ty Cổ phần dược liệu TH, ông Phạm Quốc Bình, Chuyên gia đánh giá Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) cho hay, áp dụng ISO 22000 đem lại hiệu quả về thời gian, chi phí cho các cuộc đánh giá, xem xét.
 
“Về mặt tiết giảm chi phí, do ban lãnh đạo công ty rất quan tâm đến hệ thống quản lý nên khi xây dựng, các cán bộ trong ban ISO đã được ban lãnh đạo trả thêm 1.500.000 một cán bộ. Khi chưa thực hiện hoạt động tích hợp mỗi ban ISO của Công ty có 10 người, như vậy tổng số cán bộ làn 20 x 1.500.000 = 30.000.000 một tháng, một năm công ty chi trả cho tổng số 20 cán bộ là: 30.000.000 x 12 = 360.000.000 triệu.
 
Tuy nhiên sau khi thực hiện tích hợp ban lãnh đạo đã thống nhất tích hợp hai ban ISO thành 1 và số lượng giảm đi 1/2 còn 10 cán bộ nên chi phí cùng giảm đáng kể, bởi sau khi tích hợp ban lãnh đạo trả cho 10 cán bộ trung bình 2.000.000 một người, như vậy một tháng công ty chi trả thêm 20 triệu và một năm là 240 triệu, như vậy sau khi tích hợp ban lãnh đạo công ty tiết kiệm được khoảng 120 triệu”, ông Phạm Quốc Bình cho hay.


Không chỉ tiết kiệm chi phí, khi áp dụng ISO 22000 còn giúp công ty tiết kiệm thời gian đánh giá nội bộ bởi theo yêu cầu của tiêu chuẩn hoạt động đánh giá nội bộ phải được thực hiện định kỳ ít nhất 1 lần/năm.
 
Chính vì vậy khi Công ty áp dụng hai hệ thống Ban ISO đã thực hiện hai lần đánh giá nội bộ toàn diện tại các phòng ban bộ phận trong công ty. Hoạt động đánh giá được các chuyên gia của công ty thực hiện 4 ngày/ một đợt đánh giá, như vậy một năm công ty mất 8 ngày cho hoạt động đánh giá nội bộ. Tuy nhiên, sau khi thực hiện hoạt động tích hợp hoạt động đánh giá được tiến hành đánh giá đồng thời hai tiêu chuẩn nên số lượng ngày đánh giá giảm xuống còn 4 ngày, giảm được 1/2 so với khi chưa thực hiện hoạt động tích hợp.
 
“Sau khi thực hiện hoạt động tích hợp thì hoạt động họp xem xét lãnh đạo diễn ra một cuộc duy nhất (cuộc họp lớn) để xem xét đồng thời hai hệ thống quản lý tích hợp, điều này đã đáp ứng được đồng thời yêu cầu của cả hai tiêu chuẩn. Tuy nhiên khi chưa thực hiện hoạt động tích hợp để đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn thì việc họp xem xét lãnh đạo phải thực hiện ít nhất 2 lần trên năm.
 
Trước đây hoạt động họp để kiểm soát hai hệ thống diễn ra thường xuyên vì không có sự thống nhất của các hệ thống quản lý, tuy nhiên sau khi tích hợp hệ thống được quy về một mối nên việc họp đã được ban lãnh đạo kết hợp trong họp giao ban”, ông Bình nói thêm.
 
Bên cạnh những lợi ích về tiết kiệm chi phí, thời gian, ISO 22000 còn được coi là “chìa khóa” để Công ty Cổ phần dược liệu TH làm thay đổi về nhận thức cán bộ nhân viên hệ thống. Đối với cán bộ vận hành trực tiếp hệ thống thì việc ghi chép sổ sách giảm rất nhiều tuy nhiên vẫn kiểm soát được các công việc một cách hiệu quả; Hệ thống tài liệu cũng giảm đi 1/2 nên việc tìm hiểu hệ thống quy định cũng thực hiện một cách dễ dàng; Hệ thống tài liệu tích hợp được thiết kế một cách trình tự thống nhất, bắt đầu từ các yêu cầu bắt buộc của hệ thống có sự lôgic các vấn đề với nhau.
 
Đối với các cán bộ quản lý khi thực hiện hoạt động tích hợp đã giải quyết được việc chồng chéo trong công tác quản lý bởi việc thực hiện kiểm soát được quy về một mối; Hệ thống được tinh giảm và sát với thực tế công ty nên người lao động không thực hiện các công việc mang tính đối phó, nên người quản lý có nhiều thời gian tập trung vào các vấn đề trọng điểm khác của công ty.
 
Do hệ thống tích hợp áp dụng trong công ty đã chỉ rõ chức năng nhiệm vụ của các bộ phận nên sự phối hợp của các cán bộ quản lý gặp thuận lợi vì mọi công việc được xác định và làm rõ từ đầu.
 
Hệ thống tích hợp còn giúp các bộ quản lý và người lao động phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng không có thực hiện mang tính đối phó. Bên cạnh đó, giúp việc xác định các mục tiêu chất lượng được tập trung vào các yêu cầu trọng điểm nên việc đạt được mục tiêu đề ra một cách dễ dàng hơn. 
  
Nhiệm vụ "Nhân rộng áp dụng Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm (ISO 22000) vào các doanh nghiệp Việt Nam năm 2018” do Trung tâm Chứng nhận Phù hợp – QUACERT chủ trì thực hiện nhằm thúc đẩy áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000 tại doanh nghiệp và hình thành các mô hình điểm áp dụng thực hành làm cơ sở cho việc nhân rộng. Dự án nằm trong Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.
 
Nguồn: Vietq
Link rss

tin tức cùng chuyên mục:
Tiêu chuẩn ISO 56005: Bảo hộ sở hữu trí tuệ cho mọi tổ chức (45 Lượt xem)
Ngăn chặn khí thải, xanh sạch và thân thiện môi trường với loạt tiêu chuẩn ISO (40 Lượt xem)
Ngành nông nghiệp: Thúc đẩy sản xuất hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng (45 Lượt xem)
91% doanh nghiệp nhận định việc áp dụng ISO 9001 giúp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa (49 Lượt xem)
Đã ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn cho 18/22 nhóm hàng hóa xuất nhập khẩu (43 Lượt xem)
Năng suất chất lượng: Bước chuyển hóa quan trọng để doanh nghiệp tồn tại và phát triển (42 Lượt xem)
Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng trong bối cảnh mới (36 Lượt xem)
Triển khai cải tiến liên tục KAIZEN tại doanh nghiệp trong giai đoạn mới (34 Lượt xem)
Yên Bái: Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng (32 Lượt xem)
ISO/IEC 17025 – Hệ thống quản lý giúp các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn nâng cao chất lượng (33 Lượt xem)
Tiêu chuẩn quốc tế E3256 để đánh giá tính bền vững cho các sản phẩm sinh học (33 Lượt xem)
Tiêu chuẩn ISO 16075 - hỗ trợ xử lý nước thải công trình thủy lợi (36 Lượt xem)
Áp dụng tiêu chuẩn để nâng cao năng lực quản lý hoạt động của phòng thí nghiệm (49 Lượt xem)
Áp dụng công cụ cải tiến Kaizen giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất chất lượng (44 Lượt xem)
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn (61 Lượt xem)
Kiểm soát rủi ro, sai sót của doanh nghiệp với ISO 9001:2015 (57 Lượt xem)
ISO 17822: Đánh giá kết quả chính xác trong phòng thí nghiệm y tế (51 Lượt xem)
Nâng cao năng suất với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 (41 Lượt xem)
Dự thảo QCVN về hàm lượng thủy ngân trong bóng đèn huỳnh quang (38 Lượt xem)
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp (48 Lượt xem)
HƠN 3000 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHUYÊN GIA CỦA ICERT TƯ VẤN, ÁP DỤNG HIỆU QUẢ VÀ ĐẠT CHỨNG NHẬN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ
ICERT Miền Bắc Công ty CP Tư vấn Chứng nhận Quốc tế ICERT
Mã số thuế: 0108091764
Địa chỉ:  Số 07, ngách 21, ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Hotline: 0963 889 585

Tel: 024 6650 6199
Email: hn@icert.vn
DMCA.com Protection Status
ICERT Miền Trung Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT CENTRAL
Mã số thuế: 0401783654
Địa chỉ: K171/63 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Hotline: 0919 651 159
Email: dn@icert.vn

 
ICERT Miền Nam Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT GLOBAL
Mã số thuế: 0316085828
Địa chỉ: 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0966 995 916

Tel: 028 6271 7639
Email: hcm@icert.vn
 
Hotline 24/7: 0963 889 585/ 0966 995 916