Tư Vấn Áp Dụng, Đạt Chứng Chỉ Công Nhận ISO/IEC 17025:2017

Ngày đăng:18/10/2021
ISO 17025 là hệ thống quản lý chất lượng và là tiêu chuẩn chính cho các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. ISO 17025 đánh giá năng lực kỹ thuật trong các dịch vụ thử nghiệm và hiệu chuẩn trong phòng thí nghiệm và áp dụng cho các tổ chức tạo ra kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn.

Nội dung chính

 1. Công nhận ISO 17025 - Phòng thử nghiệm và Hiệu chuẩn là gì?

 2. Những lợi ích khi áp dụng ISO 17025

 3. Dịch vụ tư vấn đạt chứng nhận ISO/IEC 17025:2017 của ICERT

  1. Phạm vi tư vấn

  2. Đăng ký tư vấn

  3. Thời gian triển khai tư vấn

  4. Chi phí tư vấn

Công nhận ISO 17025 - Phòng thử nghiệm và Hiệu chuẩn là gì ?

Công nhận ISO 17025 - Phòng thử nghiệm và Hiệu chuẩn là gì

ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế (do (ISO) và Hội đồng Điện, Điện tử Quốc tế – IEC) ban hành để quy định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (gọi tắt là PTN)

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được coi là chuẩn quốc tế để công nhận khả năng của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn vốn có vai trò rất quan trọng trong thương mại, phát triển sản xuất, sản phẩm và trong việc bảo vệ khách hàng.

Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm thúc đẩy sự tin cậy trong hoạt động của các phòng thử nghiệm. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu đối với phòng thử nghiệm, giúp phòng thử nghiệm chứng tỏ mình hoạt động có năng lực và có khả năng cung cấp các kết quả có giá trị sử dụng. Nói chung, các phòng thí nghiệm tuân theo tiêu chuẩn này cũng sẽ vận hành theo các nguyên tắc của 

Phiên bản mới nhất ISO/IEC 17025:2017 ban hành ngày 29/11/2017 thay thế cho ISO/IEC 17025:2005. Bắt đầu từ 01/01/2019, tất cả các PTN chỉ được đăng ký công nhận theo phiên bản mới này.

Những lợi ích khi áp dụng ISO 17025

Những lợi ích khi áp dụng ISO 17025

 1. Nâng cao hình ảnh và uy tín của phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn;

 2. Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý chất lượng của phòng thử nghiệm;

 3. Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn;

 4. Tạo điều kiện để kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn được thừa nhận song phương, đa phương;

 5. Hội nhập hoạt động công nhận PTN của Việt Nam và các nước trong khu vực và quốc tế.

Dịch vụ tư vấn đạt chứng nhận ISO/IEC 17025:2017 với ICERT

Dịch vụ tư vấn đạt ISO/IEC 17025:2017 với ICERT

💥 Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký giấy chứng nhận ISO/IEC 17025:2017 vui lòng liên hệ ngay với ICERT để được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi hướng dẫn cụ thể hơn.

👉 Đội ngũ chuyên gia đánh giá với nhiều năm kinh nghiệm, chuyên môn sâu về ISO/IEC 17025

👉 Hệ thống chi nhánh trải dài khắp cả nước giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ được dễ dàng hơn;

👉 Đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng chu đáo, tận tâm, nhiệt tình;

👉 Chi phí đánh giá cấp chứng nhận hợp lý;

👉 Hỗ trợ cung cấp cho doanh nghiệp các văn bản pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan.

Phạm vi tư vấn ISO của ICERT

Chúng tôi thực hiện các hoạt động tư vấn, đào tạo trên phạm vi cả nước. Hiện nay, ICERT đã có văn phòng tại 3 miền: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.

ISO/IEC 17025 có phạm vi áp dụng với các đối tượng phòng thử nghiệm như sau:

1. Các phòng thử nghiệm/phòng kiểm nghiệm hóa học cho các nền mẫu thực phẩm, mỹ phẩm, hóa dầu, vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật…

2. Các phòng thử nghiệm/phòng kiểm nghiệm sinh học (vi sinh) cho các nền mẫu thực phẩm, mỹ phẩm, vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật…

3. Các phòng thử nghiệm/kiểm nghiệm dược phẩm.

4. Các phòng thử nghiệm/phòng thí nghiệm cơ lý cho các nền mẫu sắt thép, cơ khí, vật liệu xây dựng, kết cấu xây dựng,….

5. Các phòng thử nghiệm/phòng thí nghiệm cho các nền mẫu thiết bị điện và điện tử.

6. Các phòng thử nghiệm không phá hủy cho kết cấu xây dựng, cầu đường, giao thông,…

7. Các phòng hiệu chuẩn, phòng đo lường phục vụ mục đích đo lường và hiệu chuẩn các dụng cụ đo, các trang thiết bị đo lường. 

Đăng ký tư vấn Công nhận ISO 17025 với ICERT

Đăng ký tư vấn Công nhận ISO 17025 với ICERT

Các bước để xây dựng Phòng thử nghiệm theo ISO 17025

Bước 1: Lãnh đạo “Phòng thử nghiệm” cần tìm hiểu về tiêu chuẩn và xác định phạm vi áp dụng cho phòng thử nghiệm của mình. Lãnh đạo cần nhận thức rõ ràng ý nghĩa của ISO 17025 áp dụng cho “Phòng Thử Nghiệm” của mình và định hướng các hoạt động để xác định mục tiêu và các điều kiện áp dụng cụ thể.

Bước 2: Ban lãnh đạo thành lập ban chỉ đạo dự án ISO 17025. Thông thường doanh nghiệp sẽ bầu ra một ban chỉ đạo ISO 17025 tại “Phòng Thử Nghiệm”. Ban chỉ đạo này bao gồm có đại diện lãnh đạo và các bộ phận trong phạm vi áp dụng ISO 17025. Đại diện lãnh đạo về kỹ thuật để thay lãnh đạo trong việc chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý ISO 17025 và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về các hoạt động kỹ thuật của “Phòng Thử Nghiệm”.

Bước 3: Đánh giá thực trạng của “Phòng Thử Nghiệm” so với các yêu cầu của tiêu chuẩn. Cần rà soát các hoạt động theo định hướng quá trình, xem xét yêu cầu nào không áp dụng và mức độ đáp ứng hiện tại của các hoạt động trong “Phòng Thử Nghiệm”.. Việc đánh giá này làm cơ sở để xác định những hoạt động cần thay đổi hay bổ sung để từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết

Bước 4: Thiết kế hệ thống và lập văn bản hệ thống ISO 17025. Hệ thống tài liệu phải được xây dựng và hoàn chỉnh để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn và các yêu cầu điều hành của “Phòng Thử Nghiệm” bao gồm:

 • Sổ tay ISO 17025

 • Các quy trình và thủ tục liên quan

 • Các hướng dẫn công việc, quy chế, quy định cần thiết

Bước 5: Áp dụng hệ thống ISO 17025 theo các bước:

 • Phổ biến để mọi nhân viên trong “Phòng Thử Nghiệm” nhận thức đúng, đủ về ISO17025.

 • Hướng dẫn nhân viên thực hiện theo các quy trình, hướng dẫn đã xây dựng

 • Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn liên quan đến từng quá trình, qui trình cụ thể.

Bước 6: Đánh giá nội bộ và chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận ISO 17025 bao gồm:

 • Tổ chức các cuộc đánh giá nội bộ để xác định sự phù hợp của hệ thống và tiến hành các hoạt động khắc phục, phòng ngừa cần thiết.

 • Lựa chọn tổ chức chứng nhận: Doanh nghiệp có quyền lựa chọn bất kỳ tổ chức Chứng nhận nào để đánh giá và cấp chứng chỉ vì mọi chứng chỉ ISO 17025 đều có giá trị như nhau không phân biệt tổ chức nào tiến hành cấp.

 • Đánh giá trước chứng nhận nhằm xác định mức độ hoàn thiện và sẵn sàng của hệ thống ISO 17025 cho đánh giá chứng nhận. Hoạt động này thường do tổ chức Chứng nhận thực hiện.

Bước 7: Đánh giá do tổ chức Công nhận (Bureau of Accreditation) tiến hành để đánh giá tính phù hợp của hệ thống theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 17025 và cấp chứng chỉ công nhận năng lực của “Phòng Thử Nghiệm”.

Bước 8: Sau khi “Phòng Thử Nghiệm” được chứng nhận sẽ cần phải duy trì hệ thống ISO 17025. Với những vấn đề sau khi đã được khắc phục qua quá trình đánh giá thì “Phòng Thử Nghiệm” cần phải tiếp tục duy trì và cải tiến các hoạt động đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn và để không ngừng cải tiến hệ thống, nâng cao được hiệu quả quản lý.

Có thể nói một phòng thí nghiệm muốn phát triển và tồn tại thì thì việc được công nhận ISO 17025 là điều rất cần thiết. Điều này cần phải phù hợp với các tiêu chuẩn ISO 17025:2017 là điều bắt buộc. cho dù đó là phòng thí nghiệm của một Doanh nghiệp tư nhân hay là phòng thí nghiệm của một tập đoàn đa quốc gia lâu đời trên thế giới.

Chi phí tư vấn ISO/IEC 17025

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về phạm vi áp dụng, số lượng phép thử, địa điểm, số lượng nhân sự …, ICERT sẽ đưa ra chi phí tư vấn phù hợp, cụ thể cho từng hạng mục công việc.

LIÊN HỆ

Công ty Cổ phần Tư vấn Chứng nhận Quốc tế ICERT

Hotline: Miền Bắc: 0963 889 585/ Miền Trung: 0919 651 159/ Miền Nam: 0966 995 916

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội

Địa chỉ: Số 07, ngách 21, ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

Mobile: 0963 889 585

Điện thoại: 024 6650 6199

Email: hn@icert.vn

Chi nhánh Miền Trung

Địa chỉ: K171/63 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0919 651 159

Email: dn@icert.vn

Chi nhánh Miền Nam

Địa chỉ: Tầng 4 số 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Mobile: 0966 995 916

Điện thoại: 028 6271 7639

Email: hcm@icert.vn

HƠN 3000 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHUYÊN GIA CỦA ICERT TƯ VẤN, ÁP DỤNG HIỆU QUẢ VÀ ĐẠT CHỨNG NHẬN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ
ICERT Miền Bắc Công ty CP Tư vấn Chứng nhận Quốc tế ICERT
Mã số thuế: 0108091764
Địa chỉ:  Số 07, ngách 21, ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Hotline: 0963 889 585

Tel: 024 6650 6199
Email: hn@icert.vn
DMCA.com Protection Status
ICERT Miền Trung Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT CENTRAL
Mã số thuế: 0401783654
Địa chỉ: K171/63 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Hotline: 0919 651 159
Email: dn@icert.vn

 
ICERT Miền Nam Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT GLOBAL
Mã số thuế: 0316085828
Địa chỉ: Tầng 4, 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0966 995 916

Tel: 028 6271 7639
Email: hcm@icert.vn
 
Hotline 24/7: 0963 889 585/ 0966 995 916