Ngăn chặn khí thải, xanh sạch và thân thiện môi trường với loạt tiêu chuẩn ISO

Ngày đăng: 28/12/2020
Các biện pháp để ngăn chặn Covid-19 đã khiến cho việc giảm phát thải khí nhà kính trở nên tốt hơn, tuy nhiên những biện pháp này không đủ để ngăn chặn khí thải CO2 đang ngày một tăng cao.

Kể từ năm 2020, điều kiện thời tiết trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, những cơn lốc và bão tàn phá ở Đông Nam Á, cháy rừng tàn phá ở Úc và California, lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Phi…

Nếu như New Zealand gần đây đã cùng với hơn 1.800 cộng đồng địa phương  thông qua tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu, thì các cam kết của các chính phủ nhằm giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ hành tinh của chúng ta vẫn chưa đạt hiệu quả.

Vào dịp kỷ niệm 5 năm Hiệp định Paris 2015 được ký kết, không chỉ các chính phủ phải hành động mà cả các tổ cá nhân cũng phải thực hiện để giảm tác động đến môi trường và đóng góp vào mục tiêu trung hòa khí hậu.

Áp dụng văn hóa thân thiện với môi trường

Luôn lưu ý đến tác động của tổ chức đối với môi trường và đưa điều này vào mọi khía cạnh của chiến lược cùng quy trình của tổ chức là tiền đề cho sự thay đổi tích cực. Khi nhận thức được tác động thực sự đối với môi trường, dù tích cực hay không, sẽ có cơ sở để xác định nguồn lực nào có thể được sử dụng đúng hướng và nhận thấy đâu là hoạt động có vấn đề nhất.

Hệ thống quản lý môi trường (EMS) dựa trên ISO 14001 đặt nền tảng cho các quy trình hợp lý và khách quan để đạt được điều này. Biết chính xác cách xác định, quản lý, theo dõi và kiểm soát các vấn đề môi trường thường góp phần sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, quản lý chất thải tốt hơn, giảm ô nhiễm mà còn giảm chi phí.

Ngoài ra, một EMS hiệu quả dựa vào một cách tiếp cận toàn diện. Như vậy, việc cải thiện kết quả thu được ở một bộ phận nhất định không dẫn đến sự suy giảm kết quả của các bộ phận khác.

Tính lượng khí thải carbon thải ra

Để cải thiện mọi thứ, chúng ta cần phải đo lường chúng. Có rất nhiều cách để làm điều đó, và một trong số đó là phương pháp luận được quốc tế công nhận để so sánh dữ liệu.

ISO 14064 là một trong những công cụ như vậy. Phù hợp với Nghị định thư về Khí nhà kính (GHG) và tương thích với hầu hết các chương trình KNK, tiêu chuẩn ba phần này đưa ra các thông số kỹ thuật để định lượng và giám sát phát thải khí nhà kính và giám sát phát thải khí nhà kính xác nhận các khai báo liên quan đến KNK.

Tiêu chuẩn này được bổ sung bởi ISO 14067 quy định các nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn để định lượng và báo cáo lượng khí thải carbon của một sản phẩm.

Hãy hành động cụ thể

Ngay cả khi một tổ chức biết chính xác tác động  của mình tới môi trường, thì vẫn khó xác định những bước cụ thể cần phải thực hiện. Tuy nhiên, khi có thể dựa trên một khuôn khổ và một tập hợp những nguyên tắc, các công ty có thể xác định tốt các biện pháp không chỉ hiệu quả mà còn có ý nghĩa trong bối cảnh hiện tại.

Các tiêu chuẩn như ISO 14080, Quản lý khí nhà kính và các hoạt động liên quan - Khuôn khổ và nguyên tắc phương pháp luận cho hành động khí hậu , giúp đạt được điều này bằng cách giúp các công ty thiết lập các phương pháp luận phù hợp với nhu cầu của họ, cả hai nhất quán và có thể so sánh được, nhằm chống lại biến đổi khí hậu. Các phương pháp luận này cho phép họ xác định, đánh giá và biện minh cho các biện pháp và quy trình giúp họ đạt được mục tiêu của mình.

Để đảm bảo sự phù hợp với các mục tiêu và cam kết quốc tế, các tổ chức chính như Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và Ngân hàng Thế giới đã đóng góp vào sự phát triển của ISO 14080.

Đạt được hiệu quả năng lượng

Loại và lượng năng lượng mà một tổ chức sử dụng có thể có tác động rất lớn đến lượng khí thải CO 2.

Các chính sách phù hợp là một điểm khởi đầu tốt để sử dụng năng lượng hiệu quả. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải thiết lập các mục tiêu rõ ràng, đo lường được và một quy trình để tạo ra dữ liệu đáng tin cậy trước. Các quy trình và hướng dẫn rõ ràng giúp việc áp dụng các chính sách như vậy trở nên dễ dàng hơn, do đó, ISO 50001 giải thích chi tiết cách thiết lập hệ thống quản lý năng lượng bao gồm cả chính sách, biện pháp và cải tiến liên tục. Nó cũng giúp chứng minh cho nhân viên, khách hàng, nhà thế nào, đồng thời cũng có các chính sách hiệu quả.

Đầu tư vào một tương lai sạch hơn và thân thiện với môi trường

Mặc dù quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế các-bon thấp, giúp xây dựng một tương lai bền vững là điều cần thiết, nhưng chi phí của nó vẫn rất đáng kể và quá trình chuyển đổi như vậy đòi hỏi các khoản đầu tư lớn. Một số khoản đầu tư này sẽ dựa trên việc phát hành chứng khoán nợ dưới dạng “trái phiếu xanh” cho các nhà đầu tư. Do đó, điều cần thiết là phải đảm bảo rằng các tổ chức phát hành trái phiếu này có tính dung hòa và đánh giá khả năng đáp ứng các cam kết về môi trường của họ.

ISO đang chuẩn bị một loạt các tiêu chuẩn đã được thống nhất quốc tế để hỗ trợ thị trường này nhằm thiết lập một định nghĩa rõ ràng về bản chất của các nghĩa vụ này, chỉ rõ các yêu cầu áp dụng cho đề xuất các dự án và tài sản để tài trợ, tiêu chí đủ điều kiện, mục đích sử dụng và yêu cầu tiết lộ, mô tả các lựa chọn bảo hiểm.

Các tiêu chuẩn này là bộ tiêu chuẩn ISO 14030, dự định sẽ được áp dụng bởi các tổ chức phát hành chứng khoán nợ, các nhà cung cấp dịch vụ đầu tư đưa chúng ra thị trường, các nhà đầu tư đưa ra quyết định dựa trên khả năng thanh toán của tổ chức phát hành, cũng như các lợi ích về môi trường và các nhà hoạch định chính trị cần thiết để lập pháp trong lĩnh vực này.

Đây chỉ là một phần nhỏ về những gì ISO đang làm trong lĩnh vực này. Đến nay, đang đề xuất 732 tiêu chuẩn đóng góp vào Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDG) 13 về hành động khí hậu.

Vietq

Link rss

tin tức cùng chuyên mục:
Tiêu chuẩn ISO 56005: Bảo hộ sở hữu trí tuệ cho mọi tổ chức (47 Lượt xem)
Ngành nông nghiệp: Thúc đẩy sản xuất hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng (45 Lượt xem)
91% doanh nghiệp nhận định việc áp dụng ISO 9001 giúp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa (50 Lượt xem)
Đã ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn cho 18/22 nhóm hàng hóa xuất nhập khẩu (44 Lượt xem)
Năng suất chất lượng: Bước chuyển hóa quan trọng để doanh nghiệp tồn tại và phát triển (43 Lượt xem)
Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng trong bối cảnh mới (37 Lượt xem)
Triển khai cải tiến liên tục KAIZEN tại doanh nghiệp trong giai đoạn mới (35 Lượt xem)
Yên Bái: Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng (34 Lượt xem)
ISO/IEC 17025 – Hệ thống quản lý giúp các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn nâng cao chất lượng (34 Lượt xem)
Tiêu chuẩn quốc tế E3256 để đánh giá tính bền vững cho các sản phẩm sinh học (35 Lượt xem)
Tiêu chuẩn ISO 16075 - hỗ trợ xử lý nước thải công trình thủy lợi (37 Lượt xem)
Áp dụng tiêu chuẩn để nâng cao năng lực quản lý hoạt động của phòng thí nghiệm (51 Lượt xem)
Áp dụng công cụ cải tiến Kaizen giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất chất lượng (46 Lượt xem)
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn (63 Lượt xem)
Kiểm soát rủi ro, sai sót của doanh nghiệp với ISO 9001:2015 (59 Lượt xem)
ISO 17822: Đánh giá kết quả chính xác trong phòng thí nghiệm y tế (52 Lượt xem)
Nâng cao năng suất với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 (42 Lượt xem)
Dự thảo QCVN về hàm lượng thủy ngân trong bóng đèn huỳnh quang (39 Lượt xem)
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp (49 Lượt xem)
Tiêu chuẩn ISO với vấn đề nhân quyền và sự phát triển bền vững (55 Lượt xem)
HƠN 3000 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHUYÊN GIA CỦA ICERT TƯ VẤN, ÁP DỤNG HIỆU QUẢ VÀ ĐẠT CHỨNG NHẬN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ
ICERT Miền Bắc Công ty CP Tư vấn Chứng nhận Quốc tế ICERT
Mã số thuế: 0108091764
Địa chỉ:  Số 07, ngách 21, ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Hotline: 0963 889 585

Tel: 024 6650 6199
Email: hn@icert.vn
DMCA.com Protection Status
ICERT Miền Trung Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT CENTRAL
Mã số thuế: 0401783654
Địa chỉ: K171/63 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Hotline: 0919 651 159
Email: dn@icert.vn

 
ICERT Miền Nam Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT GLOBAL
Mã số thuế: 0316085828
Địa chỉ: 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0966 995 916

Tel: 028 6271 7639
Email: hcm@icert.vn
 
Hotline 24/7: 0963 889 585/ 0966 995 916