Tiêu chuẩn đang chạm tới tất cả mọi người

Ngày đăng: 27/10/2020
Hoạt động tiêu chuẩn hóa đã và đang phát triển trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội hiện đại và chạm tới tất cả mọi người. Từ việc sử dụng thẻ ngân hàng ở nước ngoài đến việc đảm bảo đồ chơi của con bạn không có cạnh sắc đáp ứng các yêu cầu an toàn.

Tóm lại, tiêu chuẩn được sử dụng ở mọi nơi. Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập đã làm cho tiêu chuẩn hóa quốc tế ngày càng đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của xã hội loài người và ngày càng được nhiều quốc gia và doanh nghiệp trên toàn thế giới chấp nhận để áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực cho tất cả các bên liên quan, trong đó có người tiêu dùng.

Các tiêu chuẩn quốc tế cung cấp các yêu cầu và thông số kỹ thuật để đảm bảo các sản phẩm và dịch vụ hoạt động theo cách bạn mong đợi. Hơn nữa, chúng giúp cải thiện sự hài lòng của khách hàng. Trong một thế giới nơi tiếng nói của khách hàng ngày càng trở nên quan trọng nổi bật, đây là một yêu cầu kinh doanh thiết yếu. Đó là lý do tại sao đại diện người tiêu dùng đóng một vai trò không thể thiếu trong việc phát triển các tiêu chuẩn.

Các Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế luôn muốn tìm cách đảm bảo rằng các tiêu chuẩn của mình phù hợp với thị trường và đáp ứng nhu cầu của người dùng cuối. Người dùng cuối này thường là người tiêu dùng tiếp xúc với việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ toàn cầu đang ngày càng gia tăng. Vì tiêu chuẩn hóa đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu thiết yếu của người tiêu dùng về sức khỏe, an toàn và chất lượng chẳng hạn, tiêu chuẩn là một công cụ chính trong việc thúc đẩy bảo vệ người tiêu dùng. Nhận thấy rằng người tiêu dùng là một bên liên quan quan trọng trong việc phát triển tiêu chuẩn, năm 1978 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO đã thành lập Ban chính sách Người tiêu dùng (ISO/COPOLCO) cung cấp các nguồn lực để thu hút người tiêu dùng tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế.

Đây là hoạt động quan trọng của ISO để tạo một sân chơi có ý nghĩa cho giới tiêu chuẩn, người tiêu dùng thông qua Tổ chức người tiêu dùng quốc tế (CI), cùng với các bên liên quan nhằm thúc đẩy sự phát triển tiêu chuẩn hóa một cách bền vững.

Về phía mình, nhận thức được vai trò quan trọng của tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp trong bảo vệ người tiêu dùng, kể từ khi thành lập năm 1960, Tổ chức người tiêu dùng Quốc tế (CI), đã hợp tác chặt chẽ với một loạt các bên liên quan chính để đảm bảo rằng người tiêu dùng có tiếng nói về tiêu chuẩn hóa. Từ việc tham gia vào quá trình phát triển tiêu chuẩn ở cấp độ toàn cầu đến khuyến khích sự tham gia của thành viên ở cấp quốc gia, cố gắng đảm bảo rằng các tiêu chuẩn vẫn là một công cụ thiết yếu để bảo vệ người tiêu dùng và củng cố niềm tin vào sản phẩm và dịch vụ.

CI có mối quan hệ lâu dài và bền chặt với Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Ban Chính sách Người tiêu dùng (ISO/COPOLCO). Là một tổ chức Liên lạc của COPOLCO, CI đề xuất các hạng mục công việc mới có liên quan có thể dẫn đến việc phát triển các tiêu chuẩn mới, hỗ trợ phát triển nhiều tiêu chuẩn mới trong các lĩnh vực quan trọng như năng lượng, thanh toán di động và trách nhiệm xã hội của công ty.

Một số lĩnh vực trọng tâm có liên quan mật thiết đến người tiêu dùng mà ISO đang tập trung giải quyết bao gồm:

Kinh tế kỹ thuật số: ISO đang làm việc để đảm bảo người tiêu dùng tin tưởng vào các đánh giá của khách hàng trực tuyến và bảo vệ người tiêu dùng trong nền kinh tế kỹ thuật số bao gồm cả quyền riêng tư về dữ liệu thiết yếu của thiết kế.

An toàn sản phẩm: ISO đưa racác hướng dẫn quốc tế bao gồm tất cả các khía cạnh về an toàn sản phẩm, bao gồm các quy trình thu hồi sản phẩm, an toàn thực phẩm, các sản phẩm liên quan đến trẻ em, thương mại xuyên biên giới và hướng dẫn an toàn sản phẩm tiêu dùng cho các nhà cung cấp

Sự hài lòng của khách hàng: Quyền đối với sự lựa chọn được thông báo và khắc phục những chỗ không được thỏa mãn là nền tảng cho quan hệ khách hàng hiệu quả và là quyền cơ bản, như được nêu trong Hướng dẫn bảo vệ người tiêu dùng của Liên hợp quốc. ISO có một loạt các tiêu chuẩn giải quyết mọi khía cạnh của sự hài lòng của khách hàng, từ các quy tắc ứng xử đến xử lý các khiếu nại và tranh chấp.

Cư dân dễ bị tổn thương: Đảm bảo các sản phẩm và dịch vụ an toàn và phù hợp với trẻ em, người già và người khuyết tật là ưu tiên chính của ISO. Công việc trong lĩnh vực này bao gồm sự an toàn của các sản phẩm và môi trường được sử dụng bởi các cư dân đó, cũng như khả năng tiếp cận và công nghệ thông tin (ví dụ Hướng dẫn ISO/IEC 71: 2014, “Hướng dẫn đề cập khả năng tiếp cận trong các tiêu chuẩn”).

An toàn giao thông đường bộ: Tai nạn đường bộ là sát thủ số một của những người trẻ tuổi trên toàn thế giới và cải thiện sự an toàn trên đường của chúng tôi là ưu tiên chính của nhiều chính phủ. ISO đã góp phần vào thách thức đang diễn ra này với việc phát triển hàng trăm tiêu chuẩn liên quan trực tiếp đến an toàn giao thông đường bộ.

Nền Kinh tế chia sẻ: Cho dù nó có gọi taxi, tìm một nơi nào đó để tiếp tục hành trình hoặc sắp xếp trợ giúp tại nhà, các trang web và ứng dụng mới và tinh vi đang xé toạc mô hình kinh doanh truyền thống. Làm thế nào người tiêu dùng có thể hưởng lợi từ sự đổi mới của nền kinh tế chia sẻ, và được bảo vệ khỏi những nhược điểm?

Yêu cầu đạo đức: Giữa nhiều tuyên bố đạo đức được đưa ra bởi các sản phẩm và dịch vụ được dán nhãn là công bằng, sinh thái hoặc lành mạnh, tuyên bố nào có thể được tin cậy?

Các vấn đề xã hội: Bao gồm mọi thứ, từ trách nhiệm xã hội đến quản lý môi trường và an sinh xã hội, ISO có các tiêu chuẩn giúp xã hội trong các lĩnh vực như xử lý thảm họa thiên nhiên và sống một cách bền vững (ví dụ ISO 26000, Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội, là một trong những tiêu chuẩn có ảnh hưởng nhất của ISO). v.v…

ISO hiện đang phát triển các tiêu chuẩn quốc tế trong 20 lĩnh vực cụ thể có liên quan đến người tiêu dùng.

Tích hợp quan điểm của người tiêu dùng rất quan trọng trong việc phát triển tiêu chuẩn vì nó mang lại một viễn cảnh thực tế, giúp đảm bảo rằng các vấn đề như an toàn và chất lượng được giải quyết thỏa đáng. Ngoài ra, nó giúp đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ hoạt động như mong đợi và cải thiện như: chất lượng và độ tin cậy; sự thống nhất trong việc cung cấp dịch vụ; việc lựa chọn và cạnh tranh công bằng; tính minh bạch trong thông tin sản xuất; sự phù hợp của sản phẩm cho dân cư dễ bị tổn thương; độ tin cậy của các tiêu chuẩn để hỗ trợ luật bảo vệ người tiêu dùng.

Tiêu chuẩn là một phần không thể thiếu trong cách chúng ta bảo vệ người tiêu dùng trên phạm vi toàn cầu. Các tiêu chuẩn được xây dựng với sự tham gia và đồng thuận của các chuyên gia, doanh nghiệp và người tiêu dùng làm cho thế giới của chúng ta dễ dàng hơn, an toàn hơn và dễ tiếp cận hơn. Mặc dù không mang tính ràng buộc, các tiêu chuẩn thường là cơ sở để tiếp tục hình thành luật pháp được sử dụng rộng rãi và hoạt động như một hệ thống tuân thủ trong quản lý cả ở cấp độ quốc gia và cơ sở.

VietQ


Link rss

tin tức cùng chuyên mục:
Tiêu chuẩn ISO 56005: Bảo hộ sở hữu trí tuệ cho mọi tổ chức (47 Lượt xem)
Ngăn chặn khí thải, xanh sạch và thân thiện môi trường với loạt tiêu chuẩn ISO (42 Lượt xem)
Ngành nông nghiệp: Thúc đẩy sản xuất hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng (45 Lượt xem)
91% doanh nghiệp nhận định việc áp dụng ISO 9001 giúp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa (50 Lượt xem)
Đã ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn cho 18/22 nhóm hàng hóa xuất nhập khẩu (44 Lượt xem)
Năng suất chất lượng: Bước chuyển hóa quan trọng để doanh nghiệp tồn tại và phát triển (43 Lượt xem)
Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng trong bối cảnh mới (37 Lượt xem)
Triển khai cải tiến liên tục KAIZEN tại doanh nghiệp trong giai đoạn mới (35 Lượt xem)
Yên Bái: Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng (34 Lượt xem)
ISO/IEC 17025 – Hệ thống quản lý giúp các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn nâng cao chất lượng (34 Lượt xem)
Tiêu chuẩn quốc tế E3256 để đánh giá tính bền vững cho các sản phẩm sinh học (35 Lượt xem)
Tiêu chuẩn ISO 16075 - hỗ trợ xử lý nước thải công trình thủy lợi (37 Lượt xem)
Áp dụng tiêu chuẩn để nâng cao năng lực quản lý hoạt động của phòng thí nghiệm (51 Lượt xem)
Áp dụng công cụ cải tiến Kaizen giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất chất lượng (46 Lượt xem)
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn (63 Lượt xem)
Kiểm soát rủi ro, sai sót của doanh nghiệp với ISO 9001:2015 (59 Lượt xem)
ISO 17822: Đánh giá kết quả chính xác trong phòng thí nghiệm y tế (52 Lượt xem)
Nâng cao năng suất với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 (42 Lượt xem)
Dự thảo QCVN về hàm lượng thủy ngân trong bóng đèn huỳnh quang (39 Lượt xem)
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp (49 Lượt xem)
HƠN 3000 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHUYÊN GIA CỦA ICERT TƯ VẤN, ÁP DỤNG HIỆU QUẢ VÀ ĐẠT CHỨNG NHẬN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ
ICERT Miền Bắc Công ty CP Tư vấn Chứng nhận Quốc tế ICERT
Mã số thuế: 0108091764
Địa chỉ:  Số 07, ngách 21, ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Hotline: 0963 889 585

Tel: 024 6650 6199
Email: hn@icert.vn
DMCA.com Protection Status
ICERT Miền Trung Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT CENTRAL
Mã số thuế: 0401783654
Địa chỉ: K171/63 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Hotline: 0919 651 159
Email: dn@icert.vn

 
ICERT Miền Nam Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT GLOBAL
Mã số thuế: 0316085828
Địa chỉ: 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0966 995 916

Tel: 028 6271 7639
Email: hcm@icert.vn
 
Hotline 24/7: 0963 889 585/ 0966 995 916