Dịch Vụ Tư Vấn Chứng Nhận COSTCO - Bộ quy tắc ứng xử của COSTCO Mới nhất 2024 | Nhanh Chóng - Uy Tín

Ngày đăng:22/05/2024
ICERT giới thiệu Costco là thương hiệu thời trang đa quốc gia của mỹ có trụ sở chính tại Wasshington. Nói đến Costco là nói đến sự tiện lợi và tin dùng của mọi nhà. ICERT đơn vị tư vấn uy tín đáp ứng bộ uy tắc ứng xử của COSTCO mới nhất năm 2024. Liên hệ ngay

Costco Là Gì?

COSTO là chuỗi siêu thị lớn có các yêu cầu về GMP, CSR và CTPAT. Nhà máy muốn đáp ứng tiêu chuẩn của COSTO phải xây dựng hệ thống đáp ứng các yêu cầu này

Costco Wholesale Corporation, hay Costco, là nhà bán lẻ lớn tại Mỹ yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ bộ quy tắc ứng xử (CoC) của Costco. Khách hàng muốn bán sản phẩm vào các siêu thị trong chuỗi Costco hoặc bán hàng online thì phải chứng minh được sự tuân thủ bộ quy tắc ứng xử này. 

 COSTCO gồm các yêu cầu 

 1. Đánh giá GMP;

 2. Đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội;

 3. Đánh giá tuân thủ an ninh và chống khủng bố Nhà máy; 

Mục tiêu Của Chứng Nhận Costco Mới Nhất Năm 2024

 • Với mục tiêu bảo vệ quyền và sự an toàn của những người sản xuất, chế biến, thu hoạch và vận chuyển hàng hóa mà Costco bán, đồng thời công nhận và tôn trọng những khác biệt về văn hóa và luật pháp trên toàn thế giới.

 • Costco hy vọng các Nhà cung cấp của mình sẽ tuân thủ tối thiểu tất cả các luật và quy định hiện hành về lao động, việc làm, sức khỏe và an toàn cũng như các luật và quy định về môi trường của quốc gia nơi sản xuất hàng hóa.

 • Bên cạnh đó cần luôn phấn đấu cho các mục tiêu cao hơn nhằm liên tục cải tiến điều kiện làm việc. Trong trường hợp không có luật và quy định áp dụng, các nhà cung cấp phải đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong Bộ quy tắc ứng xử (CoC) của Costco.

Nội Dung và Các Yêu Cầu Quy Tắc Ứng Xử Costco 2024

Các nhà cung cấp và các nhà thầu phụ: 

Nhà cung cấp chịu trách nhiệm đảm bảo việc tuân thủ Quy tắc ứng xử của Costco trong tất cả các Cơ sở và nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ của họ sản xuất hoặc cung cấp nguyên liệu hoặc dịch vụ được sử dụng trong sản xuất, gia công hoặc sản xuất hàng hóa bán cho Costco.

Lao động trẻ em:

 • Tất cả công nhân phải đủ ít nhất mười bốn (14) tuổi trừ khi trong trường hợp nếu được luật pháp địa phương hiện hành cho phép. Nhà cung cấp và các cơ sở phải lưu giữ các tài liệu chính thức và có thể kiểm chứng được về ngày sinh của mỗi công nhân, trong trường hợp thiếu tài liệu thì phải có những phương thức hợp pháp khác để kiểm chứng tuổi của công nhân.

 • Lạm dụng thể chất lao động tù nhân, khổ sai hoặc nô lệ

 • Các nhà cung cấp và các cơ sở không được phép sử dụng lao động tù nhân hoặc nô lệ khổ sai hoặc gây ra bất kỳ lạm dụng về thể chất hoặc trừng phạt về thân thể nào.

Các tiêu chuẩn lao động và việc làm

 • Nhà cung cấp và các cơ sở phải tuân thủ tất cả các luật và quy định về lao động và việc làm hiện hành của quốc gia, địa phương, tỉnh hoặc các quốc gia nơi sản xuất hàng hóa, bao gồm các luật cấm lao động cưỡng bức hoặc ngoại quan và nô lệ được bảo đảm, quy định về tiền lương, cho phép nhân viên tự do liên kết, điều chỉnh việc sử dụng hợp đồng nước ngoài hoặc người lao động nhập cư, cấm phân biệt đối xử trong tuyển dụng và thực hiện việc làm dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, khả năng thể chất hoặc nguồn gốc quốc gia.
 1. Lao động trẻ em và người lao động trẻ

 2. Lao động cưỡng bức, ràng buộc, nô lệ, tù nhân và buôn người

 3. Hành động lạm dụng, quấy rối và kỷ luật

 4. Quản lý lao động và nhân viên

 5. Sức khỏe, an toàn và nhà ở cho nhân viên

 6. Quản lý môi trường

 7. Hệ thống quản lý

 8. Đánh giá cơ sở

 9. Checklist kiểm tra sự chuẩn bị ứng phó với COVID-19

Nút liên hệ chứng nhận FSSC 22000

Tiêu chuẩn về sức khỏe, an toàn và nơi làm việc

 • Các nhà cung cấp và cơ sở phải tuân thủ tất cả các luật và quy định quốc gia và địa phương, tỉnh hoặc hiện hành của quốc gia nơi hàng hóa được sản xuất có liên quan đến sức khỏe và sự an toàn của người lao động.

 • Ngoài ra, các nhà cung cấp và các cơ sở cũng phải tuân thủ những điều sau đây dưới ủy quyền của luật pháp địa phương. Nếu không được sự ủy quyền bởi luật pháp địa phương, các nhà cung cấp và các cơ sở nên chấp nhận những điều sau đây như "Những mục tiêu vượt ngoài mong đợi" và như một phần trong việc thực hành quản lý:

Các tiêu chuẩn về Môi trường

 • Các nhà cung cấp và cơ sở phải tuân thủ tất cả các luật và quy định quốc gia và địa phương, tỉnh hoặc hiện hành của quốc gia nơi hàng hóa được sản xuất có thể áp dụng cho các hoạt động kinh doanh của họ.

 • Ngoài ra, các nhà cung cấp và các cơ sở cũng phải tuân thủ những điều sau đây dưới ủy quyền của luật pháp địa phương. Nếu không được sự ủy quyền bởi luật pháp địa phương, các nhà cung cấp và các cơ sở nên chấp nhận những điều sau đây như "Những mục tiêu vượt ngoài mong đợi" và như một phần trong việc thực hành quản lý

Đánh giá các cơ sở

 • Bất cứ lúc nào dù có hoặc không có thông báo trước, Costco có quyền kiểm toán và / hoặc ủy quyền cho bên thứ ba kiểm toán chi phí của nhà cung cấp, mà không có bất kỳ hạn chế nào hoặc tất cả các cơ sở .

 • Nhà cung cấp sẽ yêu cầu ban quản lý cơ sở cung cấp quyền truy cập của cơ sở vào tất cả các sổ sách và hồ sơ để thực hiện kiểm toán toàn diện, bao gồm cơ hội phỏng vấn bí mật và riêng tư với nhân viên cơ sở do kiểm toán viên lựa chọn. Bất kỳ công nhân hoặc kiểm toán viên không được thực hiện bất kỳ loại trả thù nào.

MỤC ĐÍCH CỦA BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ COSTCO

 1. Tập đoàn bán buôn Costco cam kết bảo vệ quyền lao động và an toàn lao động cho những công nhân sản xuất hàng hóa, đồng thời công nhận và tôn trọng sự khác biệt về văn hóa và pháp lý trên toàn thế giới. Nói tóm lại, Costco:

 2. nghiêm cấm lao động trẻ em bất hợp pháp, lao động tù nhân bắt buộc hoặc lao động nô lệ và lạm dụng thể chất của công nhân;

 3. mong muốn tối thiểu các nhà cung cấp tuân thủ các luật và quy định về lao động và môi trường hiện hành của quốc gia sản xuất hàng hóa; và

 4. khuyến khích các nhà cung cấp đạt được những "Mục tiêu vượt ngoài mong đợi" mà họ đã đặt ra.

Lợi Ích Của Nhà Máy Khi Vượt Qua Đánh Giá COSTCO ?

 1. Đánh giá COSTCO là một yêu cầu tuân thủ của COSTCO đối với các nhà cung cấp của mình, chủ yếu là về trách nhiệm xã hội.

 2. Thúc đẩy người tiêu dùng xây dựng cảm xúc tích cực trên các sản phẩm.

 3. Hợp tác vững chắc với người mua và mở rộng thị trường mới, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài.

 4. Giảm rủi ro kinh doanh và tăng đơn hàng. Mất đơn đặt hàng gây ra bởi thương tích liên quan đến công việc, thủ tục tố tụng;

 5. Phát triển thị trường và khách hàng mới, các công ty có trách nhiệm xã hội sẽ nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh.

 6. Thiết lập một hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu quốc tế có thể được quốc tế công nhận và tăng các đối thủ cạnh tranh với các thương hiệu nổi tiếng.

 7. Phương pháp kiểm tra COSTCO, ngoài khả năng truy tìm nguồn gốc, còn có một hệ thống lấy mẫu khác với hệ thống tiêu chuẩn là khảo sát mẫu của nhân viên.

ICERT Giới Thiệu Dịch vụ Tư vấn Chứng nhận COSTCO Năm 2024

 1. Đào tạo nhận thức về Bộ quy tắc ứng xử của Costco cho nhân sự liên quan: Mục tiêu, các yêu cầu, phương pháp áp dụng, tài liệu cần thiết…

 2. Tư vấn, hỗ trợ xây dựng hồ sơ, tài liệu theo quy định của Costco.

 3. Hướng dẫn áp dụng thực tế trong doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu của Costco.

 4. Đánh giá nội bộ trước khi đánh giá chính thức, hỗ trợ khắc phục vấn đề (nếu có).

 5. Tư vấn lựa chọn tổ chức đánh giá chứng nhận Costco. Đồng hành trong quá trình đánh giá.

Câu Hỏi Thường Gặp Về Tiêu Chuẩn Costo Mới Nhất Năm 2023

1. Tại sao doanh nghiệp cần vượt qua cuộc đánh giá Costco?

Hiểu một cách đơn giản, trước khi hợp tác chính thức, Costco yêu cầu doanh nghiệp phải vượt qua cuộc đánh giá nhà cung cấp của họ. Nếu doanh nghiệp muốn trở thành nhà cung cấp của Costco, bán hàng trong chuỗi siêu thị của họ thì cần phải vượt qua cuộc đánh giá này.

2. Thời hạn hiệu lực của chứng nhận Costco

Thông thường là 1 năm. Nếu có vấn đề nghiêm trọng hoặc điểm không đủ sẽ phải kiểm tra lại trong vòng 3-6 tháng.

 LIÊN HỆ

Công ty Cổ phần Tư vấn Chứng nhận Quốc tế ICERT

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội

 • Địa chỉ: Số 07, ngách 21, ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

 • Điện thoại: 0963 889 585

 • Email: hn@icert.vn

Chi nhánh Miền Trung

 • Địa chỉ: K171/63 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

 • Điện thoại: 0914 588 159

 • Email: dn@icert.vn

Chi nhánh Miền Nam

 • Địa chỉ: Tầng 4 số 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

 • Điện thoại: 0966 995 916

 • Email: hcm@icert.vn


HƠN 3000 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHUYÊN GIA CỦA ICERT TƯ VẤN, ÁP DỤNG HIỆU QUẢ VÀ ĐẠT CHỨNG NHẬN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ
ICERT Miền Bắc Công ty CP Tư vấn Chứng nhận Quốc tế ICERT
Mã số thuế: 0108091764
Địa chỉ:  Số 07, ngách 21, ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Hotline: 0963 889 585

Tel: 024 6650 6199
Email: hn@icert.vn
DMCA.com Protection Status
ICERT Miền Trung Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT CENTRAL
Mã số thuế: 0401783654
Địa chỉ: K171/63 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Hotline: 
0914 588 159
Email: dn@icert.vn
 
ICERT Miền Nam Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT GLOBAL
Mã số thuế: 0316085828
Địa chỉ: Tầng 4, 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0966 995 916

Tel: 028 6271 7639
Email: hcm@icert.vn
 
Hotline 24/7: Bắc: 0963.889.585/ Trung: 0914.588.159/ Nam: 0966.995.916
Nhắn tin zalo ICERT