Bình Thuận triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày đăng: 04/05/2023
Theo lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học & Công nghệ) tỉnh Bình Thuận, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 góp phần cải cách hành chính hiệu quả.

Theo lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học & Công nghệ) tỉnh Bình Thuận, việc áp dụng thành thạo hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào giải quyết công việc, hồ sơ hàng ngày tại UBND cấp xã giúp người đứng đầu UBND cùng cấp kiểm soát quá trình giải quyết công việc trong nội bộ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, mức độ hài lòng của người dân, góp phần cải cách hành chính. Việc triển khai hoạt động, cải tiến hệ thống này đã được Chi cục phối hợp đơn vị chức năng tập huấn cho 500 cán bộ, viên chức thuộc 102 xã, phường, thị trấn trong tỉnh, nâng cao hoạt động chính quyền cấp xã, phục vụ người dân.

Nội dung chủ yếu là giới thiệu tổng quan hệ thống quản lý chất lượng, mô hình khung theo TCVN ISO 9001:2015 của Bộ Khoa học & Công nghệ; hướng dẫn các hoạt động duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính.

Trong đó, mô hình khung theo TCVN ISO 9001:2015 gồm: Hệ thống văn bản mẫu, hướng dẫn xác định danh mục thủ tục hành chính (nếu có), quy trình xử lý công việc mẫu trong UBND cấp xã. Đồng thời, để hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 đi vào thực chất, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.

 Bình Thuận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Ảnh minh họa

Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn lập kế hoạch duy trì và cải tiến (thực hiện tháng 1 hàng năm). Rà soát chính sách chất lượng, cấp xã xem lại chính sách chất lượng còn phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước, tình hình thực tế của địa phương hay không; ban hành lại nếu thấy cần thiết, niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đầu năm, cấp xã xây dựng, công bố mục tiêu chất lượng hàng năm, ban hành quyết định công bố mục tiêu chất lượng của năm, niêm yết tại nơi làm việc; đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng vào cuối năm. Cùng đó, cấp xã soát xét, cập nhật văn bản pháp quy, định kỳ 6 tháng, thư ký ISO, cán bộ, công chức, viên chức liên quan phụ trách ISO soát xét lại quy trình, văn bản liên quan đến các quy trình ISO và cập nhật vào danh mục tài liệu bên ngoài.

Các xã cập nhật thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào hệ thống quản lý chất lượng để áp dụng trong thời gian chậm nhất là 3 tháng, kể từ khi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành. UBND cấp xã thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo tối thiểu 1 lần/năm để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu của TCVN ISO 9001, quy định của pháp luật và thực tế công tác tại cơ quan xã, phường, thị trấn. Việc đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân được thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thư ký ISO tổng hợp.

Được biết, hiện tại toàn tỉnh có 102 UBND cấp xã đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Trong năm nay, có thêm 18 UBND cấp xã đang triển khai xây dựng hệ thống quản lý này; nâng tổng số lên 120 xã, phường, thị trấn áp dụng hệ thống; chỉ còn lại 4 xã chưa triển khai. Với hoạt động duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVNISO 9001:2015 góp phần cải cách hành chính ở các xã, phường, thị trấn, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân.

Được biết, ISO 9001 nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 - Bộ tiêu chuẩn quốc tế được duy trì bởi tổ chức ISO, có mục tiêu trợ giúp các tổ chức xây dựng, áp dụng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực. Trong đó, ISO 9001 được xem là tiêu chuẩn trung tâm quan trọng nhất của bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Tên đầy đủ của Tiêu chuẩn này là ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu.

Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 là tiêu chuẩn đưa ra các nguyên tắc, nguyên lý và yêu cầu để thiết lập hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp và áp dụng cho tất cả loại hình doanh nghiệp không phân biệt quy mô hay loạI hình sản xuất, kinh doanh hay dịch vụ.

Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 do Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành từ năm 1987, đã trải qua 4 lần soát xét và hoàn thiện từ Phiên bản ISO 9000 năm 1987; ISO 9001:1994; ISO 9001:2000; ISO 9001:2008; và ISO 9001:2015. Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thiết lập và vận hành hệ thống quản lý chất lượng của các chuyên gia và doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực sản xuất trên toàn thế giới. ISO 9001 tập trung vào thiết lập hệ thống quản lý để đảm bảo duy trì ổn định chất lượng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, tiến tới nâng cao và cải tiến chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

Lợi ích dịch vụ tư vấn chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015: Giúp tổ chức nâng cao năng lực quản trị chiến lược đối với chất lượng SP/DV, đáp ứng yêu cầu và nhu cầu mong đợi của khách hàng. Đảm bảo thiết lập và duy trì một hệ thống quản trị rủi ro & kiểm soát sự thay đổi, cải tiến thường xuyên các quá trình, hoạt động đào tạo theo định hướng chiến lược của tổ chức. Nâng cao hiệu suất các quá trình, hoạt động, giảm thiểu sự lãng phí; nâng cao sự tin tưởng của khách hàng, đối tác và các bên quan tâm khác.

Khẳng định cam kết của lãnh đạo cao nhất trong việc thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu và mong đợi của khách hàng. Đáp ứng yêu cầu của pháp luật đối với những sản phẩm hàng hóa có điều kiện theo yêu cầu của luật định. Nâng cao hình ảnh, văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu. Nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ như một điều kiện để cung cấp trong chuỗi cung ứng.

Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 là bộ tiêu chuẩn quản trị chiến lược đối với sản phẩm và địch vụ với mong muốn không chỉ đáp ứng yêu cầu của khách hàng mà kể cả sự mong đợi của họ. Tiêu chuẩn này được áp dụng và chứng nhận cho mọi tổ chức, doanh nghiệp không phân biệt loại hình, quy mô và sản phẩm, dịch vụ cung cấp. Bất cứ tổ chức nào cũng cần áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp kể cả các công ty khởi nghiệp.

An Dương - VietQ

tin tức cùng chuyên mục:
TCVN 13875:2023 giúp đánh giá sự an toàn, kiểm soát vi khuẩn E.coli và Coliform trong chuỗi thực phẩm (29 Lượt xem)
Quy định mới về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất (39 Lượt xem)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật (44 Lượt xem)
ISO 18091:2020 – điểm nhấn tại Việt Nam (56 Lượt xem)
Trái cây sấy khô bắt buộc phải công bố chất lượng, tuân thủ yêu cầu về an toàn thực phẩm (74 Lượt xem)
Quản lý chất lượng thép trong tình hình mới (58 Lượt xem)
Mứt tết bắt buộc phải công bố chất lượng trước khi lưu thông trên thị trường (56 Lượt xem)
Giảm mối nguy về an toàn nhờ áp dụng tích hợp ISO 45001 với công cụ TPM, Kaizen, 5S (55 Lượt xem)
Lấy ý kiến Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết kế đường cao tốc (82 Lượt xem)
Đề xuất sửa đổi nội dung về tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nông nghiệp (74 Lượt xem)
Thiết kế, xây dựng bãi chôn lấp chất thải nguy hại theo TCVN 13439:2022 (81 Lượt xem)
ISO 14024:2018 - nền tảng cho kinh tế 'Low Carbon' (85 Lượt xem)
Lắp đặt hệ thống chữa cháy dạng đóng gói theo TCVN 13926:2023 giúp chữa cháy hiệu quả (82 Lượt xem)
Tiêu chuẩn ISO về biến đổi khí hậu hướng đến mục tiêu phát triển bền vững (72 Lượt xem)
Xử lý nhiều vụ việc vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa (84 Lượt xem)
Gỗ công nghiệp sẽ an toàn hơn khi áp dụng quy chuẩn mới (105 Lượt xem)
PGS. Vũ Minh Khương: 'Đầu tư vào năng suất không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp' (120 Lượt xem)
Giấy chứng nhận sản phẩm hữu cơ có thời hạn bao lâu? (127 Lượt xem)
Bộ Xây dựng chỉ ra 5 vướng mắc nổi bật liên quan đến QCVN 06:2022/BXD (129 Lượt xem)
Lấy ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về tro bay (96 Lượt xem)
HƠN 3000 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHUYÊN GIA CỦA ICERT TƯ VẤN, ÁP DỤNG HIỆU QUẢ VÀ ĐẠT CHỨNG NHẬN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ
ICERT Miền Bắc Công ty CP Tư vấn Chứng nhận Quốc tế ICERT
Mã số thuế: 0108091764
Địa chỉ:  Số 07, ngách 21, ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Hotline: 0963 889 585

Tel: 024 6650 6199
Email: hn@icert.vn
DMCA.com Protection Status
ICERT Miền Trung Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT CENTRAL
Mã số thuế: 0401783654
Địa chỉ: K171/63 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Hotline: 
0966 995 916
Email: dn@icert.vn
 
ICERT Miền Nam Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT GLOBAL
Mã số thuế: 0316085828
Địa chỉ: Tầng 4, 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0966 995 916

Tel: 028 6271 7639
Email: hcm@icert.vn
 
Hotline 24/7: 0966.995.916/ 0963.889.585
Nhắn tin zalo ICERT