Chiến lược tiêu chuẩn hoá - động lực quan trọng dẫn dắt, thúc đẩy phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia

Ngày đăng: 20/08/2022
Mục tiêu của Dự thảo Chiến lược tiêu chuẩn hóa đến năm 2030 là tiêu chuẩn hóa trở thành một biện pháp kỹ thuật, là công cụ đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội; Phát triển nguồn nhân lực về tiêu chuẩn hóa cả về chiều rộng và chiều sâu nhằm nâng cao năng lực xây dựng tiêu chuẩn; Nâng cao vị thế của Việt Nam trên các tổ chức, diễn đàn tiêu chuẩn hóa khu vực và quốc tế.

Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia được dựa trên nguyên tắc thống nhất, tự nguyện và chia sẻ, đưa hoạt động tiêu chuẩn hóa trở thành động lực quan trọng, có vai trò dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia. Bên cạnh đó, tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về tiêu chuẩn, tạo hành lang pháp lý để bảo đảm hoạt động tiêu chuẩn hóa của Việt Nam. 

Đồng thời, thúc đẩy việc hình thành tiêu chuẩn quốc gia đối với các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm của các Bộ ngành, địa phương; Định hướng phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia tập trung vào đồng thời giữa tiêu chuẩn và đổi mới sáng tạo; Đẩy mạnh hội nhập quốc tế và khu vực về tiêu chuẩn hóa theo cả chiều rộng và chiều sâu.

Về mục tiêu Dự thảo Chiến lược tiêu chuẩn hóa đến năm 2030, tiêu chuẩn hóa trở thành một biện pháp kỹ thuật, là công cụ đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội; Phát triển nguồn nhân lực về tiêu chuẩn hóa cả về chiều rộng và chiều sâu nhằm nâng cao năng lực xây dựng tiêu chuẩn; Nâng cao vị thế của Việt Nam trên các tổ chức, diễn đàn tiêu chuẩn hóa khu vực và quốc tế.

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2025: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Số lượng tiêu chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, khu vực và nước ngoài đạt tối thiểu 70%;

Hoàn thành ban hành Danh mục tiêu chuẩn quốc gia đối với các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm của các Bộ ngành, địa phương; Hoàn thiện khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch tiêu chuẩn cho các Bộ ngành; tối thiểu 3-5 Bộ ngành hoàn thành việc xây dựng kế hoạch này; Tối thiểu 20% tiêu chuẩn quốc gia mới được xây dựng dựa trên kết quả triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp.

Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia có vai trò dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia. 

Tối thiểu 50% tiêu chuẩn quốc gia mới được phổ biến áp dụng sau khi được công bố; Phấn đấu đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa cho tối thiểu 40% chuyên gia xây dựng tiêu chuẩn tại các Bộ ngành, địa phương; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về tiêu chuẩn hóa cho tối thiểu 20 trường đại học, trường cao đẳng, trường nghề;

Cử 1-2 cán bộ, chuyên gia tham gia vào các ban kỹ thuật, tiểu ban kỹ thuật của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO, Ban thư ký/đồng thư ký/đồng trưởng nhóm công tác; chủ trì 1-2 dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc tế; Phấn đấu Việt Nam trở thành thành viên của Ban chấp hành tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO; Hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu về Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia và cơ sở dữ liệu thông tin về hệ thống tiêu chuẩn quốc gia.

Đến năm 2030, số lượng tiêu chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, khu vực và nước ngoài đạt tối thiểu 75%; Hoàn thành cơ bản hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đối với sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm; Tất cả các Bộ ngành hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch tiêu chuẩn; Tối thiểu 35% các tiêu chuẩn quốc gia mới được xây dựng dựa trên kết quả triển khai của các nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp; Tối thiểu 70% tiêu chuẩn quốc gia mới được phổ biến áp dụng sau khi được công bố.

Phấn đấu đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa cho tối thiểu 60% chuyên gia xây dựng tiêu chuẩn tại các Bộ ngành, địa phương; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về tiêu chuẩn hóa cho tối thiểu 35 trường đại học, trường cao đẳng, trường nghề; Cử 4-6 cán bộ, chuyên gia tham gia vào các ban kỹ thuật, tiểu ban kỹ thuật của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO, Ban thư ký/đồng thư ký/đồng trưởng nhóm công tác; chủ trì 2-3 dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc tế; Phấn đấu Việt Nam trở thành thành viên của TMB (Technical Management Board ) của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO; Hình thành hạ tầng số bao gồm hạ tầng dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật đảm bảo hệ thống thông tin về cơ sở dữ liệu Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia và cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn quốc gia được kết nối với bộ ngành địa phương.

Về nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược, thứ nhất là tập trung hoàn thiện hệ thống, chính sách pháp luật về hoạt động tiêu chuẩn hóa; Thứ hai, phát triển hệ thống tiêu chuẩn đối với sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm; Thứ ba, xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia; Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực phục vụ hoạt động tiêu chuẩn hóa; Thứ năm, tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa; Thứ sáu, chuyển đổi số trong hoạt động tiêu chuẩn hóa.

Hà My - VietQ

tin tức cùng chuyên mục:
Vì sao sản phẩm rượu phải công bố hợp quy? (4 Lượt xem)
Sơn tường được hợp quy tạo niềm tin với người tiêu dùng và bảo vệ doanh nghiệp (10 Lượt xem)
Giảm thiểu lãng phí nhờ mô hình năng suất tổng thể (7 Lượt xem)
Bông tẩy trang phải hợp quy để đảm bảo an toàn cho người sử dụng (17 Lượt xem)
Tập trung xây dựng mã số vùng trồng rau để kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc (16 Lượt xem)
Áp dụng ISO 22000 giúp thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng về chất lượng, an toàn thực phẩm (23 Lượt xem)
Bắc Giang xét sơ tuyển doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2022 (17 Lượt xem)
Nguồn gốc của triết lý về quản lý chất lượng toàn diện (21 Lượt xem)
Malawi thông báo dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về gạch men (18 Lượt xem)
Báo cáo xu hướng tầm nhìn ISO 2022: Mối liên hệ giữa số hóa và dịch vụ khách hàng (26 Lượt xem)
Cần thêm hướng dẫn về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật cho khu công nghiệp sinh thái (26 Lượt xem)
Doanh nghiệp cần nắm rõ quy định về hàng rào kỹ thuật thương mại (29 Lượt xem)
Tiêu chuẩn kiểm tra lớp phủ bị mài mòn của các sản phẩm từ nhôm (24 Lượt xem)
Đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt đạt quy chuẩn cho người dân (37 Lượt xem)
ISO 29001 – công cụ đắc lực quản lý rủi ro trong ngành công nghiệp dầu mỏ (32 Lượt xem)
5S - công cụ nền tảng giúp tổ chức, doanh nghiệp cải tiến năng suất, giảm thiểu lãng phí (41 Lượt xem)
Tiêu chuẩn BSCI giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, khẳng định vị thế (27 Lượt xem)
Tiêu chuẩn ISO 15189- tiền đề nâng cao năng lực, chất lượng phòng xét nghiệm (56 Lượt xem)
Khắc phục hạn chế về công tác phối hợp xây dựng, ban hành tiêu chuẩn và quy chuẩn (43 Lượt xem)
Tiêu chuẩn GMP - nền tảng vững chắc để doanh nghiệp sản xuất dược, thực phẩm nâng cao vị thế (50 Lượt xem)
HƠN 3000 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHUYÊN GIA CỦA ICERT TƯ VẤN, ÁP DỤNG HIỆU QUẢ VÀ ĐẠT CHỨNG NHẬN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ
ICERT Miền Bắc Công ty CP Tư vấn Chứng nhận Quốc tế ICERT
Mã số thuế: 0108091764
Địa chỉ:  Số 07, ngách 21, ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Hotline: 0963 889 585

Tel: 024 6650 6199
Email: hn@icert.vn
DMCA.com Protection Status
ICERT Miền Trung Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT CENTRAL
Mã số thuế: 0401783654
Địa chỉ: K171/63 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Hotline: 0919 651 159
Email: dn@icert.vn

 
ICERT Miền Nam Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT GLOBAL
Mã số thuế: 0316085828
Địa chỉ: Tầng 4, 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0966 995 916

Tel: 028 6271 7639
Email: hcm@icert.vn
 
Hotline 24/7: Bắc: 0963 889 585/ Trung: 0919 651 159/ Nam: 0966 995 916