Đề xuất giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, công cụ cải tiến NSCL

Ngày đăng: 29/07/2021
UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định 776/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020, tỉnh Vĩnh Long đã hỗ trợ 90 cơ sở, doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hoặc áp dụng tích hợp các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng, thực hiện chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, đánh giá sản xuất sạch hơn,... với tổng kinh phí trên 9,1 tỷ đồng (trong đó kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên 6,2 tỷ đồng).

Qua đó, góp phần tạo bước chuyển biến về năng suất và chất lượng các sản phẩm, hàng hóa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025. Với mục tiêu hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,... (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, góp phần phát kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cụ thể, tổ chức 04 cuộc hội thảo, hội nghị, đào tạo, tập huấn nhằm tuyên truyền phổ biến nội dung Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, các kiến thức về năng suất, chất lượng và nâng cao năng suất, chất lượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.

Đào tạo 07 lượt công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp tạo nguồn cán bộ chuyên gia về năng suất chất lượng.

Tiếp tục hỗ trợ 11 lượt doanh nghiệp của dự án giai đoạn 2016-2020 thực hiện đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp ISO 9001:2015, HACCP, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật,...

Hỗ trợ 28 lượt doanh nghiệp xây dựng, áp dụng, đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý (ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; HACCP; truy xuất nguồn gốc,...), chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hỗ trợ áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng,... trong đó có 01 lượt doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng 07 tiêu chí Giải thưởng Chất lượng quốc gia và tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia.

Về giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh

Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù cho ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về các hệ thống quản lý mới được công bố.

Hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.

Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á Thái Bình Dương.

Nâng cao năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật địa phương phục vụ trực tiếp cho hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng.

Phối hợp và tham gia góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ trực tiếp cho hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng, thiết lập nền tảng tiêu chuẩn hóa cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

 Hà My - VietQ

tin tức cùng chuyên mục:
Quy chuẩn với bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm có gì đáng chú ý? (5 Lượt xem)
ISO 37000: Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về quản trị tốt (17 Lượt xem)
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em quy định ra sao? (12 Lượt xem)
Bộ Công Thương: Yêu cầu Acecook rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng, ngăn chặn việc phơi nhiễm EO (19 Lượt xem)
Quy định hiệu suất năng lượng tối thiểu, yêu cầu ghi nhãn và kiểm tra đối với máy điều hòa (12 Lượt xem)
ISO ghi nhận thành công của Việt Nam về áp dụng ISO 9001: Bước ‘chuyển mình’ trong cải cách hành chính (13 Lượt xem)
Bộ tiêu chuẩn quốc gia về Đại lượng và đơn vị (14 Lượt xem)
Mã QR Code ‘luồng xanh’– xóa bỏ tình trạng quá tải trong xét duyệt giấy tờ (18 Lượt xem)
Đảm bảo đo lường trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (21 Lượt xem)
Dự thảo Thông tư về xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia (16 Lượt xem)
Hoạt động đo lường đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong xã hội (14 Lượt xem)
Xuất khẩu hàng hóa chính ngạch: Cần đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng (20 Lượt xem)
Ra mắt Hội đồng Chứng nhận chuyên gia năng suất (14 Lượt xem)
Từ vụ loạt sản phẩm mì ăn liền bị thu hồi: Việt Nam có tiêu chuẩn cho hàm lượng chất EO hay không? (43 Lượt xem)
Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Uỷ ban hỗn hợp chuyên ngành về điện điện tử của ACCSQ (23 Lượt xem)
Loạt tiêu chuẩn về du lịch công nghệ trong đại dịch Covid-19 (18 Lượt xem)
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá (24 Lượt xem)
Đánh giá tại chỗ doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 (28 Lượt xem)
Chuyên gia Năng suất xanh sắp tới có thể nhận chứng chỉ của APO ngay tại Việt Nam (19 Lượt xem)
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G (22 Lượt xem)
HƠN 3000 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHUYÊN GIA CỦA ICERT TƯ VẤN, ÁP DỤNG HIỆU QUẢ VÀ ĐẠT CHỨNG NHẬN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ
ICERT Miền Bắc Công ty CP Tư vấn Chứng nhận Quốc tế ICERT
Mã số thuế: 0108091764
Địa chỉ:  Số 07, ngách 21, ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Hotline: 0963 889 585

Tel: 024 6650 6199
Email: hn@icert.vn
DMCA.com Protection Status
ICERT Miền Trung Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT CENTRAL
Mã số thuế: 0401783654
Địa chỉ: K171/63 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Hotline: 0919 651 159
Email: dn@icert.vn

 
ICERT Miền Nam Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT GLOBAL
Mã số thuế: 0316085828
Địa chỉ: Tầng 4, 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0966 995 916

Tel: 028 6271 7639
Email: hcm@icert.vn
 
Hotline 24/7: 0963 889 585/ 0966 995 916