Dự thảo Thông tư về xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia

Ngày đăng: 07/09/2021
Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Dự thảo Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường và duy trì, bảo quản, sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2099/QÐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó lĩnh vực Tiêu chuẩn Ðo lường Chất lượng có 9 lĩnh vực bao gồm dịch vụ xây dựng các Văn bản kỹ thuật đo lường và duy trì, bảo quản, sử dụng hệ thống chuẩn đo lường. Triển khai thực hiện Quyết định số 2099/QÐ-TTg, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường và duy trì, bảo quản, sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

 Ảnh minh họa.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này quy định 31 quy trình thực hiện cùng 31 định mức kinh tế - kỹ thuật về 01 dịch vụ xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường và 30 dịch vụ duy trì, bảo quản, sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

Dự thảo Thông tư này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ xây dựng văn bản kỹ thuật đo lường và dịch vụ duy trì, bảo quản, sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia, thuộc dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn do lường chất lượng.

Dự thảo được ban hành với mục đích đảm bảo hoạt động dịch vụ xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường và dịch vụ duy trì, bảo quản, sử dụng chuẩn đo lường quốc gia tuân thủ quy định của pháp luật, tính đúng, tính đủ quy định liên quan tới định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ; Trên cơ sở các quy trình thực hiện, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đầy đủ, rõ ràng đối với hoạt động dịch vụ xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường và duy trì, bảo quản, sử dụng chuẩn đo lường quốc gia.

Định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở kinh nghiệm đã thực hiện các năm gần đây, đảm bảo tính khả thi khi áp dụng bù đắp được chi phí thực tế phát sinh. Bên cạnh đó, còn là cơ sở pháp lý cho công tác xây dựng kế hoạch, dự toán hàng năm của các đơn vị sự nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt nhiệm vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước.

An Hạ - VietQ

tin tức cùng chuyên mục:
Dự thảo quy định về ghi nhãn tiêu chuẩn trên sản phẩm công nghiệp của Thái Lan (1 Lượt xem)
Cơ sở chế biến điều cần đạt quy chuẩn nào? (6 Lượt xem)
Tiêu chuẩn hóa nền kinh tế tuần hoàn - nỗ lực vì mục tiêu phát triển bền vững (7 Lượt xem)
Cơ sở chế biến cà phê cần đạt quy chuẩn nào? (3 Lượt xem)
Tiêu chuẩn thực phẩm Codex với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc (8 Lượt xem)
Tiêu chuẩn về thực hành tốt trong nông nghiệp hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững (7 Lượt xem)
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 21001:2018 cho tổ chức giáo dục (9 Lượt xem)
Tuần lễ ISO 2021: Hướng đến những giá trị đổi mới (16 Lượt xem)
ISO 31030: Tăng cường an ninh cho các chuyến công tác (14 Lượt xem)
Tiêu chuẩn về tái sử dụng nước ở khu vực đô thị với mục tiêu phát triển bền vững (10 Lượt xem)
Đo lường - tiền đề tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (11 Lượt xem)
Lợi ích của việc thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng và công bố hợp quy (13 Lượt xem)
ISO 24165 - Tiêu chuẩn về mã thông báo kỹ thuật số (12 Lượt xem)
Tiêu chuẩn hóa đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc (20 Lượt xem)
Đo lường trong phân tích lượng dữ liệu lớn (26 Lượt xem)
Tiếp thu, sửa đổi các văn bản pháp luật về đo lường theo hướng hài hoà, phù hợp thông lệ quốc tế (22 Lượt xem)
Tiêu chuẩn ISO 23456: An toàn với biển báo trên đường bộ (22 Lượt xem)
Số hóa trong đo lường pháp định (24 Lượt xem)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về chất lượng nước sạch sinh hoạt (30 Lượt xem)
Các sản phẩm nước ngọt cần đạt QCVN nào trước khi lưu thông trên thị trường? (23 Lượt xem)
HƠN 3000 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHUYÊN GIA CỦA ICERT TƯ VẤN, ÁP DỤNG HIỆU QUẢ VÀ ĐẠT CHỨNG NHẬN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ
ICERT Miền Bắc Công ty CP Tư vấn Chứng nhận Quốc tế ICERT
Mã số thuế: 0108091764
Địa chỉ:  Số 07, ngách 21, ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Hotline: 0963 889 585

Tel: 024 6650 6199
Email: hn@icert.vn
DMCA.com Protection Status
ICERT Miền Trung Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT CENTRAL
Mã số thuế: 0401783654
Địa chỉ: K171/63 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Hotline: 0919 651 159
Email: dn@icert.vn

 
ICERT Miền Nam Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT GLOBAL
Mã số thuế: 0316085828
Địa chỉ: Tầng 4, 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0966 995 916

Tel: 028 6271 7639
Email: hcm@icert.vn
 
Hotline 24/7: 0963 889 585/ 0966 995 916