Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao năng suất và chất lượng

Ngày đăng: 26/07/2022
Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao năng suất và chất lượng.

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao năng suất chất lượng

Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua kinh nghiệm và thực tế triển khai 30 mô hình điểm về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn từ 2015-2020 và kết quả triển khai 10 mô hình điểm năm 2021; Năm 2022, Sở KH&CN tiếp tục tham mưu và nghiên cứu thực tế, đánh giá thực trạng làm cơ sở giúp các doanh nghiệp mới tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế, các công cụ nâng cao năng suất chất lượng.

Theo đó, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được Sở KH&CN giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 243 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

Để hoàn thành tốt Kế hoạch trên Chi cục đã thành lập đoàn khảo sát tại chỗ các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, lựa chọn các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện để tư vấn, hỗ trợ xây dựng mô hình điểm về năng suất chất lượng và chuyển đổi số năm 2022.

Trong đó, nội dung khảo sát việc áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng hiện có hoặc nhu cầu áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng trong thời gian tới tại các tổ chức, doanh nghiệp…gồm:

Tiêu chuẩn các hệ thống quản lý chất lượng, quản lý môi trường, quản lý năng lượng, quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, Bố trí mặt bằng sản xuất Work Layout; Thực hành tiêu chuẩn trồng trọt theo VietGap/ GlobalGAP; Các công cụ thống kê và quản lý chất lượng - 7 Tools; ….

Trong số các doanh nghiệp, tổ chức được khảo sát lần này điển hình có rất nhiều doanh nghiệp nổi bật. Trong đó có Công ty CP giống cây trồng Quảng Ninh. Đây là một trong những doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ đầu tiên của Tỉnh, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng và chuyển giao dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp. Công ty đã được Bộ NN&PTNT công nhận 13 giống lúa quốc gia, là đơn vị trong toàn quốc cung cấp nhiều giống lúa nhất.

Quảng Ninh hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao năng suất và chất lượng

Ông Vũ Văn Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng Quảng Ninh chia sẻ: Những năm qua, việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để tạo ra nhiều giống lúa mới là yếu tố cần thiết nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, góp phần quan trọng cho sự nghiệp nông nghiệp nông thôn của tỉnh cũng như cả nước, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Tuy nhiên Công ty chưa từng áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến nào. Được đoàn khảo sát đến làm việc và tư vấn trực tiếp tại doanh nghiệp, chúng tôi thực sự rất phấn khởi khi lần đầu tiên đăng ký tham gia Chương trình Nâng cao năng suất và chất lượng với 02 hệ thống quản lý tiên tiến: ISO 9001, ISO 14001 và công cụ 5S.

Là doanh nghiệp cơ khí công nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, hàng năm Công ty CP Công nghiệp ô tô (VMIC) cung cấp ra thị trường hàng nghìn xe tải và các sản phẩm đáp ứng yêu cầu sản xuất của các đơn vị trong và ngoài ngành Than. Công ty đã chủ động, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ, khẳng định năng lực của một trong những đơn vị cơ khí công nghiệp hàng đầu của TKV.

VMIC đã sớm xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, được Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đánh giá cao và đã chuyển đổi sang Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001...

Công ty đã ban hành áp dụng tất cả các quy trình, quy định hướng dẫn, kiểm soát chất lượng về công tác quản lý và trong khâu sản xuất sửa chữa, trung đại tu thiết bị, xe máy; sản xuất lắp ráp, chế tạo xe ô tô tải nặng và xe ô tô chuyên dùng; các sản phẩm gia công chế tạo, phục hồi.

Nhiều doanh nghiệp áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm

Tiếp đến, Công ty CP Chế tạo máy (Vinacomin) cũng đã đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ mới trong các dây chuyền chế tạo, gia công thiết bị cơ khí. Cách làm này đã giúp Công ty nâng cao năng suất lao động, tiết giảm nhân công, chi phí, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, cải tiến chất lượng sản phẩm cơ khí phục vụ cho các đơn vị ngành Than.

Từ năm 2004 Công ty Chế tạo máy (Vinacomin) đã xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, hiện nay theo phiên bản mới nhất ISO 9001:2015. Nhiều sản phẩm của Công ty đã đạt giải chất lượng trong nước và quốc tế.

Ông Lê Viết Sự, Phó Giám đốc Công ty CP chế tạo máy Vinacomin khẳng định: Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty đã làm tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, qua đó tạo việc làm, ổn định đời sống người lao động toàn Công ty. Chúng tôi đã nghiên cứu để đề xuất được thực hiện những hệ thống quản lý tiên tiến mới trong năm 2022.

Công ty CP Gạch ngói Đất Việt, thuộc Tổ hợp Gốm Đất Việt - Đơn vị tiên phong trong việc nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Doanh nghiệp cũng tiên phong đi đầu trong thực hiện phong trào năng suất, chất lượng của tỉnh với việc áp dụng thành công các hệ thống quản lý tiên tiến và công cụ 5S.

Ông Nguyễn Quang Toàn, Tổng Giám đốc Công ty CP Gạch ngói Đất Việt đã rất tự tin bày tỏ: Chúng tôi mong muốn tiếp tục được tiếp cận đến các hệ thống quản lý tiên tiến hơn như ISO 14001, ISO 50001 và được tiếp cận đến hệ thống toàn diện.

Tại các tổ chức, doanh nghiệp khi Đoàn khảo sát đến làm việc đều đã được Đoàn đánh giá và tư vấn rất cụ thể nhằm chọn ra các hệ thống tiên tiến, phù hợp với đặc thù của đơn vị để đăng ký được hỗ trợ xây dựng mô hình điểm về năng suất chất lượng và chuyển đổi số năm 2022.

Thông tin thêm về Kế hoạch này, ông Nguyễn Văn Tân, Chi Cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường, Chất lượng (Sở KH&CN) cho biết: Năm 2022, Quảng Ninh tập trung vào hỗ trợ Khối nhóm doanh nghiệp: chế biến chế tạo; các bệnh viện và các doanh nghiệp KH&CN.

Việc hỗ trợ tập trung vào các nội dung chính: đào tạo chuyên gia; hỗ trợ bằng các công cụ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Trong đó tập trung vào các giải pháp để tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khí thải và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá. Qua khảo sát thấy cộng đồng doanh nghiệp rất đồng tình, tự nguyện đăng ký tham gia vào chương trình nâng cao năng suất chất lượng này.

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm giai đoạn 2021-2030

Dự kiến trong năm 2022, Quảng Ninh sẽ thực hiện 11 mô hình điểm năng cao năng suất chất lượng. Hiện các doanh nghiệp vẫn đang duy trì và nỗ lực áp dụng các hệ thống và công cụ quản lý nhằm vươn tầm sản xuất kinh doanh đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài ra, để thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025, trước đó Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Trong đó hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa góp phần phát triển kinh tế tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể:

Giai đoạn 2021-2025:

Nâng cao nhận thức, tăng cường kiến thức về năng suất chất lượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho các tổ chức, doanh nghiệp (sau đây gọi chung là doanh nghiệp).

Đào tạo nguồn nhân lực hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng gắn với những đòi hỏi mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đào tạo được ít nhất 20 chuyên gia năng suất chất lượng được đánh giá chứng nhận đạt tiêu chuẩn. Khoảng trên 1000 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý năng suất chất lượng của doanh nghiệp được đào tạo chuyên sâu các kiến thức về năng suất chất lượng;

Số doanh nghiệp được phổ biến, đào tạo, hướng dẫn áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng hàng năm tăng từ 10 - 15%. Có ít nhất 10 doanh nghiệp đã xây dựng mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng.

Tiếp tục mở rộng phạm vi của Tổ chức chứng nhận trong lĩnh vực chứng nhận chất lượng sản phẩm đối với hàng hóa chủ lực và hàng hóa trọng điểm ưu tiên của tỉnh. Xây dựng, hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số TFP của tỉnh và của các doanh nghiệp để có các giải pháp nâng cao chỉ số TFP của Tỉnh.

Giai đoạn đến năm 2030

Số doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng hàng năm tăng từ 10 - 15%; có ít nhất 20 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên toàn quốc.

An Dương - VietQ

tin tức cùng chuyên mục:
Vì sao sản phẩm rượu phải công bố hợp quy? (4 Lượt xem)
Sơn tường được hợp quy tạo niềm tin với người tiêu dùng và bảo vệ doanh nghiệp (10 Lượt xem)
Giảm thiểu lãng phí nhờ mô hình năng suất tổng thể (9 Lượt xem)
Bông tẩy trang phải hợp quy để đảm bảo an toàn cho người sử dụng (17 Lượt xem)
Tập trung xây dựng mã số vùng trồng rau để kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc (16 Lượt xem)
Áp dụng ISO 22000 giúp thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng về chất lượng, an toàn thực phẩm (23 Lượt xem)
Bắc Giang xét sơ tuyển doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2022 (18 Lượt xem)
Nguồn gốc của triết lý về quản lý chất lượng toàn diện (22 Lượt xem)
Malawi thông báo dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về gạch men (18 Lượt xem)
Báo cáo xu hướng tầm nhìn ISO 2022: Mối liên hệ giữa số hóa và dịch vụ khách hàng (26 Lượt xem)
Cần thêm hướng dẫn về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật cho khu công nghiệp sinh thái (27 Lượt xem)
Doanh nghiệp cần nắm rõ quy định về hàng rào kỹ thuật thương mại (29 Lượt xem)
Tiêu chuẩn kiểm tra lớp phủ bị mài mòn của các sản phẩm từ nhôm (24 Lượt xem)
Đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt đạt quy chuẩn cho người dân (37 Lượt xem)
ISO 29001 – công cụ đắc lực quản lý rủi ro trong ngành công nghiệp dầu mỏ (32 Lượt xem)
5S - công cụ nền tảng giúp tổ chức, doanh nghiệp cải tiến năng suất, giảm thiểu lãng phí (41 Lượt xem)
Tiêu chuẩn BSCI giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, khẳng định vị thế (27 Lượt xem)
Tiêu chuẩn ISO 15189- tiền đề nâng cao năng lực, chất lượng phòng xét nghiệm (56 Lượt xem)
Khắc phục hạn chế về công tác phối hợp xây dựng, ban hành tiêu chuẩn và quy chuẩn (43 Lượt xem)
Tiêu chuẩn GMP - nền tảng vững chắc để doanh nghiệp sản xuất dược, thực phẩm nâng cao vị thế (50 Lượt xem)
HƠN 3000 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHUYÊN GIA CỦA ICERT TƯ VẤN, ÁP DỤNG HIỆU QUẢ VÀ ĐẠT CHỨNG NHẬN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ
ICERT Miền Bắc Công ty CP Tư vấn Chứng nhận Quốc tế ICERT
Mã số thuế: 0108091764
Địa chỉ:  Số 07, ngách 21, ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Hotline: 0963 889 585

Tel: 024 6650 6199
Email: hn@icert.vn
DMCA.com Protection Status
ICERT Miền Trung Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT CENTRAL
Mã số thuế: 0401783654
Địa chỉ: K171/63 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Hotline: 0919 651 159
Email: dn@icert.vn

 
ICERT Miền Nam Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT GLOBAL
Mã số thuế: 0316085828
Địa chỉ: Tầng 4, 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0966 995 916

Tel: 028 6271 7639
Email: hcm@icert.vn
 
Hotline 24/7: Bắc: 0963 889 585/ Trung: 0919 651 159/ Nam: 0966 995 916