TCVN 18091:2020 - công cụ đánh giá quản lý chất lượng tổng thể tại chính quyền địa phương

Ngày đăng: 13/05/2023
Ngày 12/05/2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tổ chức chương trình Hội thảo công tác chuyên môn tháng 5 “Triển khai thí điểm áp dụng ISO 18091:2020 tại cơ quan hành chính nhà nước”. Chương trình diễn ra vô cùng sôi nổi với hàng loạt câu hỏi xoay quanh TCVN 18091:2020 - công cụ đánh giá quản lý chất lượng tổng thể tại chính quyền địa phương.
TS. Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TCĐLCL có những chia sẻ tại chương trình.  

Tham dự Hội thảo có TS. Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động... các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Mở đầu hội thảo, bà Nguyễn Thị Mai Hương – Vụ trưởng Vụ đánh giá Hợp chuẩn Hợp quy có bài trình bày tổng thể về việc xây dựng, áp dụng TCVN 18091:2020. Bài trình bày trả lời những câu hỏi cơ bản như: Tại sao nên xây dựng áp dụng TCVN 18091:2020 – áp dụng TCVN 18091:2020 giúp người dân được cung cấp dịch vụ công chất lượng cao, tạo lòng tin cho người dân vào chính quyền và thể chế của chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc xây dựng áp dụng TCVN 18091:2020 tại địa phương, nền tảng để xây dựng phát triển thành phố thông minh theo TCVN ISO 37120 và TCVN ISO 37122. Câu hỏi tiếp theo là cơ quan nào nên xây dựng áp dụng TCVN 18091:2020 – gồm UBND cấp tỉnh, quận, huyện; UBND cấp xã, phường; Các cơ quan, tổ chức khác thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương.

Ông Đặng Đức Sơn – đại diện Trung tâm đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL có bài chia sẻ chi tiết về TCVN 18091:2020.

Bài trình bày thứ hai do ông Đặng Đức Sơn – đại diện Trung tâm đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL chia sẻ chi tiết về TCVN 18091:2020. Theo đó, TCVN 18091:2020 tương đương với ISO 18091:2019 và thay thế TCVN ISO 18091:2015. Đây là phiên bản hướng dẫn mở rộng và đầy đủ hơn dành cho đối tượng cụ thể là các chính quyền địa phương.

TCVN ISO 18091:2020 có nhiều lợi ích, bao gồm: Đưa ra hướng dẫn giúp chính quyền địa phương hiểu và áp dụng HTQLCL đáp ứng các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015; Giúp chính quyền địa phương cải tiến HTQLCL hiện tại: quy mô, phạm vi áp dụng đối với các sản phẩm/dịch vụ; Cung cấp công cụ để tự đánh giá xác định đúng mức độ toàn diện và đáp ứng của chính quyền địa phương so với yêu cầu của ISO 18091 và mục tiêu cần đạt được; Hướng tới xây dựng chính quyền địa phương tin cậy, minh bạch có trách nhiệm và hướng tới các mục tiêu về phát triển bền vững.

Cấu trúc của TCVN 18091:2020 gồm: Lời nói đầu; Lời giới thiệu; Các điều khoản từ 1-10 của TCVN ISO 9001:2015 được đóng khung để phân biệt với các hướng dẫn chi tiết được đưa ra cho từng điều; Phụ lục A (tham khảo) Công cụ đánh giá quản lý chất lượng tổng thể cho chính quyền địa phương; Phụ lục B (tham khảo) Các quá trình quản lý chất lượng tổng thể; Phụ lục C (tham khảo) Cơ chế tham gia toàn diện của công dân; Phụ lục D (tham khảo) Mối quan hệ giữa các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc, các hệ thống đo lường, quản lý khác và tiêu chuẩn này.

TCVN ISO 18091:2020 có một số nội dung mới có thể kể đến đó là: Tiêu chuẩn giúp kết nối các khái niệm và nguyên tắc về QLCL được nêu trong TCVN ISO 9000, TCVN ISO 9001, TCVN ISO 9004; Tất cả các điều khoản của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 được đóng khung để phân biệt với hướng dẫn và diễn giải chi tiết cho từng điều;

Điều khoản 3: Thuật ngữ và định nghĩa (Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa trong TCVN ISO 9000 và các thuật ngữ, định nghĩa dưới đây): 3.1 Lãnh đạo cao nhất (top management); 3.2 Khách hàng/công dân (customer/citizen); 3.3 Chính quyền địa phương (local government); 3.4 Quá trình của chính quyền địa phương (local government process)…; 3.11 Chính sách công (public policy)...

Bà Màn Thùy Giang – đại diện Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam chia sẻ về Công cụ tự đánh giá quản lý chất lượng tổng thể cho chính quyền địa phương.

Bài trình bày thứ ba do bà Màn Thùy Giang – Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam chia sẻ về Công cụ tự đánh giá quản lý chất lượng tổng thể cho chính quyền địa phương, được trình bày trong Phụ lục A, TCVN ISO 18091:2020.

Cụ thể, khuôn khổ tự đánh giá dựa trên 39 chỉ số quản lý chính sách công, chia thành 4 nhóm chủ đề chính: Xây dựng thể chế điều hành tốt; Phát triển kinh tế bền vững; Phát triển xã hội toàn diện; Phát triển môi trường bền vững.

Những chỉ số này xác định sản phẩm và dịch vụ chính quyền địa phương thông thường cần cung cấp cho khách hàng/công dân của họ để có thể trở nên tin cậy và xây dựng cộng đồng bền vững; Mục đích của việc tự đánh giá là để lãnh đạo cao nhất nhận biết một cách có trách nhiệm và tự nguyện mức độ thực hiện mỗi chỉ số liên quan; Hệ thống đánh giá sẽ giúp lãnh đạo cao nhất xác định các yếu tố cần thiết đối với hoạt động của chính quyền địa phương và nhận biết các khu vực cải tiến phù hợp với trách nhiệm của họ hướng về khách hàng/công dân theo cách hiệu quả và minh bạch.

Các diễn giả trả lời các câu hỏi tại chương trình.

Kết thúc 3 phần trình bày, TS. Hà Minh Hiệp đã có những chia sẻ bao quát và thiết thực, trong đó Phó Tổng cục trưởng phụ trách đánh giá cao các phần chia sẻ mang lại kiến thức bổ ích về TCĐLCL.

Chương trình hội thảo công tác chuyên môn tháng 5 về “Triển khai thí điểm áp dụng ISO 18091:2020 tại cơ quan hành chính nhà nước” nằm trong chuỗi hoạt động diễn ra hàng tháng nhằm nâng cao nhận thức về hoạt động TCĐLCL cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Tổng cục.

Trước đó, tại hội thảo Chuyên đề tháng 3 nâng cao nhận thức về hoạt động TCĐLCL cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Tổng cục, TS. Hà Minh Hiệp nhấn mạnh, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ về TCĐLCL là yêu cầu cấp thiết và phải được thực hiện thường xuyên. Mỗi người làm TCĐLCL cần hiểu và hiểu rõ các vấn đề của ngành: Ngành TCĐLCL gồm 3 chân kiềng tiêu chuẩn, đo lường và quản lý chất lượng. Người làm lĩnh vực tiêu chuẩn không chỉ hiểu về tiêu chuẩn mà cần biết về đo lường và quản lý chất lượng, ngược lại cũng vậy. 

"Mấu chốt của hoạt động này chính là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ về TCĐLCL, đưa TCĐLCL trở nên gần gũi và cụ thể hóa thành hành động”, TS. Hiệp khẳng định.

Cuối cùng, hội thảo kết thúc với phần thảo thuận vô cùng sôi nổi cả trực tiếp và trực tuyến, trong đó các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục đặt ra các câu hỏi xoay quanh TCVN 18091:2020 và 3 diễn giả nêu trên có các phần trả lời nhằm tháo gỡ các vướng mắc, đồng thời nhìn nhận các vấn đề phát sinh để tiếp tục hoàn thiện TCVN 18091:2020 trong thời gian tới.

Nhiều câu hỏi được đưa ra xoay quanh các vấn đề về TCVN 18091:2020.

Thanh Tùng - VietQ

tin tức cùng chuyên mục:
ISO/IEC 27001:2022 - Phiên bản mới nhất của Hệ thống Quản lý an toàn thông tin (5 Lượt xem)
Giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm doanh nghiệp nhỏ và vừa (9 Lượt xem)
Góp ý sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi (30 Lượt xem)
Những lợi ích của doanh nghiệp khi đạt được chứng nhận Halal (21 Lượt xem)
Nguyên tắc quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương (39 Lượt xem)
Ban hành quy định danh mục thông số về chất lượng nước sạch theo quy chuẩn (50 Lượt xem)
Quy chuẩn về cửa thoát hiểm trong phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình (58 Lượt xem)
Cuộc họp Đại hội đồng Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) năm 2023 (44 Lượt xem)
Trồng nấm hữu cơ theo TCVN 11041-11-2023 mang lại sản phẩm an toàn, hiệu quả kinh tế cao (55 Lượt xem)
Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng, an toàn cho các loại đậu (62 Lượt xem)
Lợi ích của doanh nghiệp khi đạt chứng nhận nhận ISO 28001 - Hệ thống quản lý bảo mật chuỗi cung ứng (70 Lượt xem)
Công cụ cải tiến năng suất: Giải pháp giúp doanh nghiệp giảm lãng phí (68 Lượt xem)
Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc xung quanh việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật PCCC (63 Lượt xem)
Vai trò của ISO/IEC 27001 đối với doanh nghiệp (67 Lượt xem)
Kiểm nghiệm bánh trung thu theo những chỉ tiêu nào? (88 Lượt xem)
ISO 22000:2018 - điểm tựa cho doanh nghiệp thực phẩm chinh phục người tiêu dùng (86 Lượt xem)
ISO 14001:2015: Giúp doanh nghiệp phát triển bền vững (90 Lượt xem)
Sản phẩm hữu cơ Organic: Xu hướng lành mạnh hóa thực phẩm (111 Lượt xem)
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 có vai trò gì với hoạt động doanh nghiệp? (81 Lượt xem)
Quản lý chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn nào? (84 Lượt xem)
HƠN 3000 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHUYÊN GIA CỦA ICERT TƯ VẤN, ÁP DỤNG HIỆU QUẢ VÀ ĐẠT CHỨNG NHẬN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ
ICERT Miền Bắc Công ty CP Tư vấn Chứng nhận Quốc tế ICERT
Mã số thuế: 0108091764
Địa chỉ:  Số 07, ngách 21, ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Hotline: 0963 889 585

Tel: 024 6650 6199
Email: hn@icert.vn
DMCA.com Protection Status
ICERT Miền Trung Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT CENTRAL
Mã số thuế: 0401783654
Địa chỉ: K171/63 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Hotline: 0919 651 159
Email: dn@icert.vn

 
ICERT Miền Nam Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT GLOBAL
Mã số thuế: 0316085828
Địa chỉ: Tầng 4, 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0966 995 916

Tel: 028 6271 7639
Email: hcm@icert.vn
 
Hotline 24/7: Bắc: 0963 889 585/ Trung: 0919 651 159/ Nam: 0966 995 916
Nhắn tin zalo ICERT