TCVN 18091:2020 - công cụ đánh giá quản lý chất lượng tổng thể tại chính quyền địa phương

Ngày đăng: 13/05/2023
Ngày 12/05/2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tổ chức chương trình Hội thảo công tác chuyên môn tháng 5 “Triển khai thí điểm áp dụng ISO 18091:2020 tại cơ quan hành chính nhà nước”. Chương trình diễn ra vô cùng sôi nổi với hàng loạt câu hỏi xoay quanh TCVN 18091:2020 - công cụ đánh giá quản lý chất lượng tổng thể tại chính quyền địa phương.
TS. Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TCĐLCL có những chia sẻ tại chương trình.  

Tham dự Hội thảo có TS. Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động... các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Mở đầu hội thảo, bà Nguyễn Thị Mai Hương – Vụ trưởng Vụ đánh giá Hợp chuẩn Hợp quy có bài trình bày tổng thể về việc xây dựng, áp dụng TCVN 18091:2020. Bài trình bày trả lời những câu hỏi cơ bản như: Tại sao nên xây dựng áp dụng TCVN 18091:2020 – áp dụng TCVN 18091:2020 giúp người dân được cung cấp dịch vụ công chất lượng cao, tạo lòng tin cho người dân vào chính quyền và thể chế của chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc xây dựng áp dụng TCVN 18091:2020 tại địa phương, nền tảng để xây dựng phát triển thành phố thông minh theo TCVN ISO 37120 và TCVN ISO 37122. Câu hỏi tiếp theo là cơ quan nào nên xây dựng áp dụng TCVN 18091:2020 – gồm UBND cấp tỉnh, quận, huyện; UBND cấp xã, phường; Các cơ quan, tổ chức khác thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương.

Ông Đặng Đức Sơn – đại diện Trung tâm đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL có bài chia sẻ chi tiết về TCVN 18091:2020.

Bài trình bày thứ hai do ông Đặng Đức Sơn – đại diện Trung tâm đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL chia sẻ chi tiết về TCVN 18091:2020. Theo đó, TCVN 18091:2020 tương đương với ISO 18091:2019 và thay thế TCVN ISO 18091:2015. Đây là phiên bản hướng dẫn mở rộng và đầy đủ hơn dành cho đối tượng cụ thể là các chính quyền địa phương.

TCVN ISO 18091:2020 có nhiều lợi ích, bao gồm: Đưa ra hướng dẫn giúp chính quyền địa phương hiểu và áp dụng HTQLCL đáp ứng các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015; Giúp chính quyền địa phương cải tiến HTQLCL hiện tại: quy mô, phạm vi áp dụng đối với các sản phẩm/dịch vụ; Cung cấp công cụ để tự đánh giá xác định đúng mức độ toàn diện và đáp ứng của chính quyền địa phương so với yêu cầu của ISO 18091 và mục tiêu cần đạt được; Hướng tới xây dựng chính quyền địa phương tin cậy, minh bạch có trách nhiệm và hướng tới các mục tiêu về phát triển bền vững.

Cấu trúc của TCVN 18091:2020 gồm: Lời nói đầu; Lời giới thiệu; Các điều khoản từ 1-10 của TCVN ISO 9001:2015 được đóng khung để phân biệt với các hướng dẫn chi tiết được đưa ra cho từng điều; Phụ lục A (tham khảo) Công cụ đánh giá quản lý chất lượng tổng thể cho chính quyền địa phương; Phụ lục B (tham khảo) Các quá trình quản lý chất lượng tổng thể; Phụ lục C (tham khảo) Cơ chế tham gia toàn diện của công dân; Phụ lục D (tham khảo) Mối quan hệ giữa các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc, các hệ thống đo lường, quản lý khác và tiêu chuẩn này.

TCVN ISO 18091:2020 có một số nội dung mới có thể kể đến đó là: Tiêu chuẩn giúp kết nối các khái niệm và nguyên tắc về QLCL được nêu trong TCVN ISO 9000, TCVN ISO 9001, TCVN ISO 9004; Tất cả các điều khoản của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 được đóng khung để phân biệt với hướng dẫn và diễn giải chi tiết cho từng điều;

Điều khoản 3: Thuật ngữ và định nghĩa (Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa trong TCVN ISO 9000 và các thuật ngữ, định nghĩa dưới đây): 3.1 Lãnh đạo cao nhất (top management); 3.2 Khách hàng/công dân (customer/citizen); 3.3 Chính quyền địa phương (local government); 3.4 Quá trình của chính quyền địa phương (local government process)…; 3.11 Chính sách công (public policy)...

Bà Màn Thùy Giang – đại diện Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam chia sẻ về Công cụ tự đánh giá quản lý chất lượng tổng thể cho chính quyền địa phương.

Bài trình bày thứ ba do bà Màn Thùy Giang – Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam chia sẻ về Công cụ tự đánh giá quản lý chất lượng tổng thể cho chính quyền địa phương, được trình bày trong Phụ lục A, TCVN ISO 18091:2020.

Cụ thể, khuôn khổ tự đánh giá dựa trên 39 chỉ số quản lý chính sách công, chia thành 4 nhóm chủ đề chính: Xây dựng thể chế điều hành tốt; Phát triển kinh tế bền vững; Phát triển xã hội toàn diện; Phát triển môi trường bền vững.

Những chỉ số này xác định sản phẩm và dịch vụ chính quyền địa phương thông thường cần cung cấp cho khách hàng/công dân của họ để có thể trở nên tin cậy và xây dựng cộng đồng bền vững; Mục đích của việc tự đánh giá là để lãnh đạo cao nhất nhận biết một cách có trách nhiệm và tự nguyện mức độ thực hiện mỗi chỉ số liên quan; Hệ thống đánh giá sẽ giúp lãnh đạo cao nhất xác định các yếu tố cần thiết đối với hoạt động của chính quyền địa phương và nhận biết các khu vực cải tiến phù hợp với trách nhiệm của họ hướng về khách hàng/công dân theo cách hiệu quả và minh bạch.

Các diễn giả trả lời các câu hỏi tại chương trình.

Kết thúc 3 phần trình bày, TS. Hà Minh Hiệp đã có những chia sẻ bao quát và thiết thực, trong đó Phó Tổng cục trưởng phụ trách đánh giá cao các phần chia sẻ mang lại kiến thức bổ ích về TCĐLCL.

Chương trình hội thảo công tác chuyên môn tháng 5 về “Triển khai thí điểm áp dụng ISO 18091:2020 tại cơ quan hành chính nhà nước” nằm trong chuỗi hoạt động diễn ra hàng tháng nhằm nâng cao nhận thức về hoạt động TCĐLCL cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Tổng cục.

Trước đó, tại hội thảo Chuyên đề tháng 3 nâng cao nhận thức về hoạt động TCĐLCL cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Tổng cục, TS. Hà Minh Hiệp nhấn mạnh, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ về TCĐLCL là yêu cầu cấp thiết và phải được thực hiện thường xuyên. Mỗi người làm TCĐLCL cần hiểu và hiểu rõ các vấn đề của ngành: Ngành TCĐLCL gồm 3 chân kiềng tiêu chuẩn, đo lường và quản lý chất lượng. Người làm lĩnh vực tiêu chuẩn không chỉ hiểu về tiêu chuẩn mà cần biết về đo lường và quản lý chất lượng, ngược lại cũng vậy. 

"Mấu chốt của hoạt động này chính là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ về TCĐLCL, đưa TCĐLCL trở nên gần gũi và cụ thể hóa thành hành động”, TS. Hiệp khẳng định.

Cuối cùng, hội thảo kết thúc với phần thảo thuận vô cùng sôi nổi cả trực tiếp và trực tuyến, trong đó các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục đặt ra các câu hỏi xoay quanh TCVN 18091:2020 và 3 diễn giả nêu trên có các phần trả lời nhằm tháo gỡ các vướng mắc, đồng thời nhìn nhận các vấn đề phát sinh để tiếp tục hoàn thiện TCVN 18091:2020 trong thời gian tới.

Nhiều câu hỏi được đưa ra xoay quanh các vấn đề về TCVN 18091:2020.

Thanh Tùng - VietQ

tin tức cùng chuyên mục:
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật đối với túi nhựa dùng một lần (4 Lượt xem)
TCVN 8400-56:2023 về bệnh động vật hướng dẫn quy trình chẩn đoán bệnh tụ huyết trùng (8 Lượt xem)
Cà Mau: Hỗ trợ doanh nghiệp OCOP áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (18 Lượt xem)
Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát tới hạn theo HACCP (22 Lượt xem)
Khoa học công nghệ: Nền tảng phát triển sản phẩm OCOP tại Bến Tre (38 Lượt xem)
Lợi ích khi doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn Sedex-SMETA (27 Lượt xem)
Bộ tiêu chuẩn khung của ISO về phát triển đô thị thông minh (52 Lượt xem)
Phân biệt giữa Tiêu chuẩn quốc gia và Tiêu chuẩn cơ sở (88 Lượt xem)
Tích hợp ISO/IEC 27001:2013 và ISO 9001:2015: Giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng, kiểm soát an toàn thông tin (132 Lượt xem)
Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh hoạt động truy xuất nguồn gốc, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và người dân (80 Lượt xem)
QCVN 74:2024/BGTVT quy định hệ thống chống hà tàu biển (117 Lượt xem)
TCVN 13641:2023 hướng dẫn đánh giá và nhận diện mỹ phẩm có rủi ro thấp về mặt vi sinh (113 Lượt xem)
TCVN 13993:2024 hướng dẫn thu thập thông tin truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng chè (99 Lượt xem)
QCVN 26:2024/BGTVT góp phần ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu biển (82 Lượt xem)
Chế biến, sản xuất đường bột theo TCVN 13744:2023 đảm bảo an toàn, chất lượng (85 Lượt xem)
Tiêu chuẩn ISO 56000 - giải pháp hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận đổi mới sáng tạo (93 Lượt xem)
Tiêu chuẩn ISO 22000 ngăn ngừa các mối nguy về an toàn thực phẩm (86 Lượt xem)
Các yếu tố chính của du lịch thân thiện với người Hồi giáo (146 Lượt xem)
Áp dụng TCVN ISO 18091 – tạo lòng tin cho người dân vào chính quyền và thể chế (100 Lượt xem)
Camera giám sát phải kiểm định, chứng nhận hợp quy mới được lưu thông? (195 Lượt xem)
HƠN 3000 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHUYÊN GIA CỦA ICERT TƯ VẤN, ÁP DỤNG HIỆU QUẢ VÀ ĐẠT CHỨNG NHẬN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ
ICERT Miền Bắc Công ty CP Tư vấn Chứng nhận Quốc tế ICERT
Mã số thuế: 0108091764
Địa chỉ:  Số 07, ngách 21, ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Hotline: 0963 889 585

Tel: 024 6650 6199
Email: hn@icert.vn
DMCA.com Protection Status
ICERT Miền Trung Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT CENTRAL
Mã số thuế: 0401783654
Địa chỉ: K171/63 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Hotline: 
0914 588 159
Email: dn@icert.vn
 
ICERT Miền Nam Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT GLOBAL
Mã số thuế: 0316085828
Địa chỉ: Tầng 4, 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0966 995 916

Tel: 028 6271 7639
Email: hcm@icert.vn
 
Hotline 24/7: Bắc: 0963.889.585/ Trung: 0914.588.159/ Nam: 0966.995.916
Nhắn tin zalo ICERT