Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam: Một năm bứt phá ấn tượng!

Ngày đăng: 12/01/2022
Năm 2021, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Tổng cục TCĐLCL đã cung cấp các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực trong lĩnh vực trang thiết bị y tế phục vụ cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân, góp phần phục vụ hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19…

Báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (Tổng cục TCĐLCL), ông Phùng Mạnh Trường - Phó viện trưởng phụ trách cho biết, năm 2021, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã tập trung thực hiện tốt việc xã hội hóa công tác xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, huy động sự tham gia của các Hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Điển hình như Hiệp hội Đồng quốc tế, Hiệp hội các nhà sản xuất mô tô, xe máy Việt Nam, Công ty Cổ phần DAIKIN, Công ty Bia Heineken, Công ty Vinfast, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty TNHH phát triển công nghệ điện tử Bình Anh, Công ty Cổ phần hóa chất Đông Nam, Trung tâm Khoa học và Công nghệ Cao su - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Công ty TNHH BlueScope, Công ty Perstima, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia...

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam cũng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng TCVN thuộc nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2021 do Bộ Khoa học và Công nghệ giao thực hiện;

Đồng thời, hoàn thành trình Bộ KH&CN ký ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. Tiếp tục hoàn thiện để Bộ ký ban hành QCVN thép hình cán nóng khí thiên nhiên hóa lỏng và khí thiên nhiên nén; xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học; Chủ động, tích cực tham gia biên soạn, góp ý dự thảo các QCVN và văn bản do các đơn vị trong Tổng cục hoặc các Bộ, ngành chủ trì xây dựng.

Viện cũng triển khai thực hiện nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn để triển khai “Nghiên cứu ảnh hưởng của olefin trong xăng thương phẩm đến chất lượng khí thải và hoạt động của động cơ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ”.

TS. Nguyễn Hoàng Linh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Kết quả, hoàn thiện báo cáo tổng quan về nhiên liệu và báo cáo nghiên cứu ảnh hưởng của olefin đến chất lượng xăng nhiên liệu; Tham gia nghiên cứu và đăng tải một bài báo trên tạp chí quốc tế SCI uy tín (Journal of Energy Chemistry - top 10 thế giới lĩnh vực điện hoá, top 10 thế giới lĩnh vực công nghệ nhiên liệu, top 10 thế giới lĩnh vực năng lượng khác – theo  SCImago): High-efficiency single and tandem fullerene solar cells with asymmetric monofluorinated diketopyrrolopyrrole-based polymer.

Theo ông Trường, Viện cũng triển khai thành công Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2019 và 2020 cho hơn 120 doanh nghiệp tham dự. Trong đó, nhiều doanh nghiệp đạt GTCLQG và Giải thưởng Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương. Đồng thời, triển khai hoạt động GTCLQG năm 2021, đào tạo được trên 100 chuyên gia đánh giá GTCLQG.

 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS. Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL đánh giá, năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây không ít khó khăn, thách thức đối với Việt Nam nói chung và hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng nói riêng, có thể thấy, với những nỗ lực không ngừng, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ – là một trong những đơn vị sự nghiệp vượt kế hoạch đề ra.

“Tôi đánh giá rất cao sự chủ động của Viện, không chỉ hoạt động chuyên môn - xây dựng tiêu chuẩn và cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiêu chuẩn mà còn chú trọng chung tay cùng các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng thể chế liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn trong các năm tới”, Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

Theo Phó Tổng cục trưởng, năm 2022, Viện cần chú trọng xây dựng chiến lược tiêu chuẩn hóa, nghiên cứu sửa đổi bổ sung Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật cũng như Luật Chất lượng SPHH – đây đều là những nội dung trọng tâm của Tổng cục và Bộ KH&CN.

Ngoài ra, các hoạt động về tiêu chuẩn rất cần sự nghiên cứu sâu của cả thế giới và thực tiễn Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất cơ chế phục vụ sự phát triển chung của đất nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đồng thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, góp phần đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.
 

Cũng trong năm 2021, Viện đã cung cấp các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực trong lĩnh vực trang thiết bị y tế phục vụ cộng đồng doanh nghiệp và người dân tiếp cận, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Tổng cục;

Hoàn thành nâng cấp và mở rộng việc quản lý cơ sở dữ liệu, hồ sơ TCVN và các cơ sở dữ liệu liên quan để có thể chia sẻ dữ liệu đáp ứng yêu cầu của Bộ KH&CN theo Quyết định 2800/QĐ-BKHCN ngày 14/10/2021;

Triển khai các gói và dịch vụ gia tăng từ hoạt động xuất bản như cung cấp dịch vụ thành viên TCVN, bán TCVN online, khai thác các dịch vụ tư vấn, xây dựng Bản tin TCVN điện tử (TCVN e-Newsletter) hàng tháng, duy trì facebook về thông tin tiêu chuẩn;

Tổ chức đào tạo thành viên ban kỹ thuật TCVN, những người làm công tác tiêu chuẩn hóa tại các bộ, ngành, tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp, duy trì và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng TCVN, quản lý hoạt động của Ban kỹ thuật. Rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu thành viên ban kỹ thuật TCVN.

Ngoài ra, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam cũng tổ chức các buổi đào tạo nội bộ và đào tạo chuyên gia đánh giá, đào tạo hướng dẫn áp dụng cho tổ chức, doanh nghiệp về các hệ thống quản lý mới và đào tạo nghiệp vụ về tiêu chuẩn hóa nhằm nâng cao năng lực, trình độ của người tham gia vào công tác xây dựng tiêu chuẩn.

Về phương hướng năm 2022, Viện đề 10 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, phối hợp các đơn vị trong Tổng cục tham gia, góp ý kiến xây dựng Luật sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Bộ pháp điển TCĐLCL và Chiến lược tiêu chuẩn hóa giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030 và Chương trình chuyển đổi số của Tổng cục TCĐLCL.

Thứ hai, thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia năng suất chất lượng SPHH giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020.

Thứ ba, hưởng ứng tích cực phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm thành lập Tổng cục TCĐLCL gắn kết với các hoạt động chuyên môn của Viện.

Thứ tư, thúc đẩy xã hội hóa hoạt động tiêu chuẩn, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, gắn chặt với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, kết nối TCVN với công nghệ mới, khai thác hiệu quả chương trình, dự án của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước.

Thứ năm, tiếp tục duy trì ứng dụng CNTT vào hoạt động xây dựng TCVN, quản lý hoạt động của Ban kỹ thuật; Rà soát, cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu thành viên ban kỹ thuật TCVN; Nâng cao hiệu quả hoạt động tham gia của các thành viên Ban kỹ thuật TCVN trong việc góp ý xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc tế ISO và IEC; Nghiên cứu một số lĩnh vực mới và Ban kỹ thuật mới của ISO, IEC để đề xuất Tổng cục thành lập mới, thành lập lại một số Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứng. 

Thứ sáu, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng khuyến khích tăng doanh thu các hoạt động dịch vụ, thu nhập của người lao động và tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán; Quản lý hiệu quả hoạt động thu - chi để tiết giảm chi phí hoạt động, tăng tỷ suất lợi nhuận và thu nhập của người lao động so với năm 2021.

Thứ bảy, triển khai thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức của Viện theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

Thứ tám, tập trung nghiên cứu những lĩnh vực mới để đề xuất xây dựng TCVN; Triển khai các hoạt động dịch vụ đem lại nguồn thu dịch vụ cho Viện; Mở rộng lĩnh vực chứng nhận sản phẩm và chương trình đào tạo; Nâng cao năng lực đội ngũ chuyên gia tư vấn, chứng nhận và đào tạo cả về số lượng và chất lượng; Triển khai chính thức dịch vụ kiểm tra chất lượng MSMV và dán nhãn tiết kiệm nước. 

Thứ chín, tổ chức thành công hoạt động GTCLQG năm 2021 - 2022, khai thác và huy động hiệu quả nguồn lực của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào hoạt động GTCLQG, giúp Tổng cục triển khai thành công hoạt động của Hội đồng sơ tuyển của Bộ KH&CN.

Thứ mười, tiếp tục đề xuất nhiệm vụ nâng cấp, mở rộng quản lý cơ sở dữ liệu, hồ sơ TCVN và các cơ sở dữ liệu liên quan; cập nhật đầy đủ, kịp thời cơ sở dữ liệu TCVN; triển khai có hiệu quả dịch vụ thành viên TCVN.

Hà My - VietQ

tin tức cùng chuyên mục:
Áp dụng TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh Yên Bái: Một số vấn đề tồn tại (12 Lượt xem)
Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống TCVN, QCVN theo định hướng mới (16 Lượt xem)
Hoạt động đo lường góp phần nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh cho doanh nghiệp (19 Lượt xem)
Hội nghị đầu năm giữa Tổng cục TCĐLCL và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (22 Lượt xem)
ISO 9001 - minh bạch, cụ thể hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính (28 Lượt xem)
Sản phẩm Halal - Tiếp cận từ khía cạnh tiêu chuẩn hóa (26 Lượt xem)
ISO 14001 - Giảm bớt tác động tiêu cực của doanh nghiệp đến môi trường (19 Lượt xem)
Hệ thống quản lý chất lượng trang thiết bị y tế theo ISO TCVN 13485 (21 Lượt xem)
ISO 22000 - ‘đồng hành’ cùng doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất (24 Lượt xem)
Cách thức tích hợp, áp dụng HTQL an toàn thực phẩm ISO 22000 với ISO 14001 (42 Lượt xem)
Đo lường - 'mở đường' đưa sản phẩm Việt vươn tầm quốc tế (22 Lượt xem)
Hài hòa tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế giúp thúc đẩy xuất khẩu bền vững (19 Lượt xem)
Thông báo của Liên minh châu Âu về ghi nhãn sản phẩm mỹ phẩm (29 Lượt xem)
Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (48 Lượt xem)
Hội thảo quốc tế về Đánh giá sự phù hợp từ xa và Mạng lưới phòng thí nghiệm (41 Lượt xem)
ISO 9001:2015 - công cụ đắc lực hỗ trợ công tác cải cách hành chính (41 Lượt xem)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ (44 Lượt xem)
Chất lượng là yếu tố hàng đầu đưa nông sản, thực phẩm Việt ra nước ngoài (34 Lượt xem)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giống tôm nước lợ, tôm biển (35 Lượt xem)
ISO 9001:2015 - công cụ quan trọng hỗ trợ trong việc chuẩn hóa giải quyết thủ tục hành chính (32 Lượt xem)
HƠN 3000 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHUYÊN GIA CỦA ICERT TƯ VẤN, ÁP DỤNG HIỆU QUẢ VÀ ĐẠT CHỨNG NHẬN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ
ICERT Miền Bắc Công ty CP Tư vấn Chứng nhận Quốc tế ICERT
Mã số thuế: 0108091764
Địa chỉ:  Số 07, ngách 21, ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Hotline: 0963 889 585

Tel: 024 6650 6199
Email: hn@icert.vn
DMCA.com Protection Status
ICERT Miền Trung Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT CENTRAL
Mã số thuế: 0401783654
Địa chỉ: K171/63 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Hotline: 0919 651 159
Email: dn@icert.vn

 
ICERT Miền Nam Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT GLOBAL
Mã số thuế: 0316085828
Địa chỉ: Tầng 4, 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0966 995 916

Tel: 028 6271 7639
Email: hcm@icert.vn
 
Hotline 24/7: 0963 889 585/ 0966 995 916