Áp dụng TCVN ISO 18091 – tạo lòng tin cho người dân vào chính quyền và thể chế

Ngày đăng: 27/05/2024
Chiều ngày 24/5, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có buổi làm việc trực tuyến với các Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của 63 tỉnh thành.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hà Minh Hiệp – Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, khi áp dụng TCVN ISO 18091 tại các chính quyền địa phương, hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 đã có sẽ được bổ sung, hoàn thiện hơn một cách tổng thể và toàn diện, bao trùm trên hầu hết các mặt quản lý của chính quyền địa phương.

Cụ thể thông qua việc kiểm soát 04 nhóm trụ cột quản lý chính sách công là thể chế, kinh tế, xã hội và môi trường được cụ thể hoá với 39 chỉ số đánh giá. Áp dụng TCVN ISO 18091:2020 là một bước nâng cao hơn hiệu lực và hiệu quả của HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các địa phương, đưa việc kiểm soát và vận hành HTQLCL về đúng với chủ thể là các Chính quyền địa phương thông qua các hướng dẫn chi tiết và bộ chỉ số đánh giá QLCL tổng thể.

Đồng thời trong quá trình áp dụng TCVN ISO 18091:2020 giúp cho các địa phương định hình được hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ công theo chức năng quản lý của mình một cách rõ nét và có hệ thống, và dần hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững.

Chia sẻ về TCVN ISO 18091, ông Nghiêm Thanh Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy cho biết, việc xây dựng áp dụng TCVN ISO 18091 giúp người dân được cung cấp dịch vụ công có chất lượng cao, bên cạnh đó, tạo lòng tin cho người dân vào chính quyền và thể chế của chính quyền, nâng cao hiệu lực hiệu quả của việc xây dựng áp dụng TCVN ISO 9001 tại địa phương, ngoài ra là nền tảng để xây dựng phát triển đô thị, thành phố thông minh theo TCVN ISO 37120 và TCVN ISO 37122.

Buổi làm việc diễn ra theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Cũng theo ông Hải, trong thời gian qua, thí điểm áp dụng TCVN ISO 18091 đạt hiệu quả tại Tỉnh Thừa Thiên Huế và Thành phố Hải Phòng.

Tại Hải Phòng, triển khai thí điểm áp dụng TCVN ISO 18091 tại 12 đơn vị của Tp. Hải Phòng năm 2023 gồm 4 nội dung: thứ nhất, khảo sát thu thập thông tin sơ bộ tại 12 đơn vị (03 quận, 03 huyện, 03 phường, 03 xã). Thứ hai, đào tạo nhận thức cơ bản, chuyên sâu. Thứ ba, hướng dẫn triển khai xây dựng và áp dụng theo TCVN ISO 18091 tại 12 đơn vị; triển khai thực hiện chương trình hành động. Thứ tư, báo cáo kết quả triển khai thực hiện chương trình hành động xây dựng và áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020.

Tại Tỉnh Thừa Thiên Huế, triển khai thí điểm áp dụng TCVN ISO 18091 tại 02 đơn vị của tỉnh trong năm 2023 bao gồm 3 nội dung: Lựa chọn 02 huyện; Xây dựng Kế hoạch; Triển khai thực hiện và đánh giá tổng kết.

Hai tỉnh, thành phố sau khi được thí điểm triển khai áp dụng đã xác định được bối cảnh, duy trì cải tiến gắn với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Chia sẻ về kinh nghiệm áp dụng TCVN ISO 18091 tại Thành phố Hải Phòng, ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL thành phố Hải Phòng cho biết, 12 UBND quận, huyện, phường, xã đã thực hiện công bố Bộ chỉ số đánh giá quản lý chất lượng tổng thể theo tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 năm 2023 và thực hiện đánh giá chấm điểm theo Bộ chỉ số nhằm xác định mức độ quản lý chất lượng tổng thể của Chính quyền địa phương đáp ứng theo 39 chỉ số trong tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020.

Dựa trên kết quả đánh giá chấm điểm, 12 cơ quan đã phân tích, xác định các chủ điểm cần cải thiện theo từng giai đoạn để xây dựng Chương trình hành động việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 và xác định các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chủ điểm cần cải thiện.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, ông Phạm Lê Cường – Phó Chánh Văn phòng Tổng chia sẻ một số ưu điểm về việc cải tiến và tích hợp Hệ thống Quản lý Chất lượng, An toàn Thông tin và Phòng chống hối lộ theo TCVN/ISO 9001:2015, TCVN/ISO 27001: 2022 và TCVN/ISO 37001:2018.

Theo đó, thứ nhất, tích hợp được 2 hoặc 3 hệ thống cùng tồn tại gây trùng lắp hoặc thiếu những nội dung cần thiết: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy chế; Hệ thống bản giấy theo Quy trình ISO 9001; Hệ thống các quy trình xử lý điện tử;

Thứ hai, tổng hợp được hết các văn bản quy phạm pháp luật và các quy chế nội bộ của Bộ, Tổng cục quy định về hoạt động quản lý (đã giúp cán bộ trong Tổng cục, cán bộ mới nắm bắt, tiếp cận và truy tìm tài liệu đọc khi muốn quan tâm về nội dung nào đấy);

Thứ ba, loại bỏ bớt các Quy trình không cần thiết (Quy trình đã được quy định tại Quy trình giải quyết điện tử; Quy trình xử lý những việc đã được quy định cụ thể tại Quy chế hoặc tại các VBQPPL …);

Thứ tư, bổ sung được Quy trình tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Bộ phận Một cửa được tích hợp rõ ràng hơn;

Thứ năm, tích hợp được ISO 27001 về an toàn thông tin và ISO 37001 về phòng chống hối lộ (Sổ tay thực hành tốt an toàn thông tin theo và Sổ tay thực hành tốt phòng chống hối lộ).

Tại buổi làm việc các địa phương đã trao đổi thảo luận liên quan đến việc áp dụng, triển khai áp dụng HTQLCL ISO 18091 trong thời gian tới.

Hà My - VietQ

tin tức cùng chuyên mục:
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật đối với túi nhựa dùng một lần (4 Lượt xem)
TCVN 8400-56:2023 về bệnh động vật hướng dẫn quy trình chẩn đoán bệnh tụ huyết trùng (8 Lượt xem)
Cà Mau: Hỗ trợ doanh nghiệp OCOP áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (18 Lượt xem)
Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát tới hạn theo HACCP (22 Lượt xem)
Khoa học công nghệ: Nền tảng phát triển sản phẩm OCOP tại Bến Tre (38 Lượt xem)
Lợi ích khi doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn Sedex-SMETA (27 Lượt xem)
Bộ tiêu chuẩn khung của ISO về phát triển đô thị thông minh (52 Lượt xem)
Phân biệt giữa Tiêu chuẩn quốc gia và Tiêu chuẩn cơ sở (88 Lượt xem)
Tích hợp ISO/IEC 27001:2013 và ISO 9001:2015: Giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng, kiểm soát an toàn thông tin (132 Lượt xem)
Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh hoạt động truy xuất nguồn gốc, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và người dân (79 Lượt xem)
QCVN 74:2024/BGTVT quy định hệ thống chống hà tàu biển (117 Lượt xem)
TCVN 13641:2023 hướng dẫn đánh giá và nhận diện mỹ phẩm có rủi ro thấp về mặt vi sinh (113 Lượt xem)
TCVN 13993:2024 hướng dẫn thu thập thông tin truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng chè (98 Lượt xem)
QCVN 26:2024/BGTVT góp phần ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu biển (81 Lượt xem)
Chế biến, sản xuất đường bột theo TCVN 13744:2023 đảm bảo an toàn, chất lượng (85 Lượt xem)
Tiêu chuẩn ISO 56000 - giải pháp hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận đổi mới sáng tạo (93 Lượt xem)
Tiêu chuẩn ISO 22000 ngăn ngừa các mối nguy về an toàn thực phẩm (85 Lượt xem)
Các yếu tố chính của du lịch thân thiện với người Hồi giáo (145 Lượt xem)
Camera giám sát phải kiểm định, chứng nhận hợp quy mới được lưu thông? (195 Lượt xem)
Hưởng ứng Tháng công nhân - An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 (83 Lượt xem)
HƠN 3000 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHUYÊN GIA CỦA ICERT TƯ VẤN, ÁP DỤNG HIỆU QUẢ VÀ ĐẠT CHỨNG NHẬN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ
ICERT Miền Bắc Công ty CP Tư vấn Chứng nhận Quốc tế ICERT
Mã số thuế: 0108091764
Địa chỉ:  Số 07, ngách 21, ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Hotline: 0963 889 585

Tel: 024 6650 6199
Email: hn@icert.vn
DMCA.com Protection Status
ICERT Miền Trung Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT CENTRAL
Mã số thuế: 0401783654
Địa chỉ: K171/63 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Hotline: 
0914 588 159
Email: dn@icert.vn
 
ICERT Miền Nam Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT GLOBAL
Mã số thuế: 0316085828
Địa chỉ: Tầng 4, 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0966 995 916

Tel: 028 6271 7639
Email: hcm@icert.vn
 
Hotline 24/7: Bắc: 0963.889.585/ Trung: 0914.588.159/ Nam: 0966.995.916
Nhắn tin zalo ICERT